102062. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék műselyemfonalaknak és rostoknak folyadékkal való kezelésére

31<*s;jelent 1931. évi március hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103062. SZÁM. — XlVa/1. OSZTÁLY. Eljárás és készülék műselyemfonalabnak és rostoknak folyadékkal való kezelésére. Brandwood József mérnök Manchester. A bejelentés napja 1929. évi március hó 21-ike. Angolországi elsőbbsége 1928. évi március hó 22-ike. A találmány műselyemfonalaknak és rostoknak folyadékkal való kezelésére vo­natkozik és lényegében egyszerű eljárás­ból és készülékből áll, melynek segélyével 5 a fonalak fonásuk után, a mosáshoz, kén­telenítéshez, fehérítéshez, festéshez és ehhez hasonlókhoz szükséges összes folya­dékokkal kezelhetők és azonkívül a fona­lak felcsévélésük megkönnyítése céljából 10 kenhetők is, mely célból pl. híg parafin­emulziót alkalmazunk. Mindeme kezelé­seknél a fonalaknak eddigi, sok hulladék­kal, időveszteséggel és munkabérköltség­gel járó matringolása elmaradhat. 15 A találmány szerint a fonódából érkező fonalakat előnyösen lyukgatott csőalakú esévére csévéljük át, melynek végein karimák vannak, mimellett ú. n. nyitott csévélési módot alkalmazunk, amelynek 20 révén puhán és rugalmasan felcsévélt fonalcsomagot kapunk. A csévélést oly­kép is végezhetjük, hogy a szomszédos fonalak egymást keresztezik, mimellett a fonalakat felcsévélésük közben elegendő 25 mértékben kifeszítjük azért, hogy a keze­lés befejezése után más alakra való át­csévéléseket lehetővé tegyük. Az ilykép létesített csőalakú fonal­csomagot, felcsévélése után, csévéjével 30 együtt, megfelelő tartóra erősítjük és a fonalcsomag külső vagy belső oldalára folyadékot fecskendezünk, egyidejűleg pedig a fonalcsomag ellentétes oldalán szívóhatást létesítünk. 35 A folyadéknak sugáralakban való be­vezetése a nyitottan csévélt folyadék­csomagba való belépést könnyíti meg, a fónalcsomag másik oldalán alkalmazott szívóhatás pedig a folyadéknak a fonal­csomagon való gyors áthatolását bizto- 40 sítja anélkül, hogy a fonalcsomagban a folyadék felhalmozódna. A folyadéksugarakat vagy a fonaí­csomag teljes külső felületére vagy pedig felületének egy részére irányíthatjuk, mi in közben a fonalcsomagot lassan forgatjuk, belső oldalán pedig mindkét esetben, azonos módon szívóhatást alkalmazunk, vagy pedig a folyadéksugarakat a fonal­csomag belső felületére irányíthatjuk és 50 a szívást a fonalcsomagnak külső felüle­tén alkalmazhatjuk. A rajzon a találmánynak, illetve az el­járás foganatosítására való berendezés­nek több példaképpeni kiviteli alakja lát- 55 ható és pedig az 1. ábra annak első kiviteli alakját füg­gélyes metszetben mutatja, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó vízszintes keresztmetszet, a 60 3—4. ábrák második kiviteli alakot füg­gélyes és vízszintes metszetben, az 5. ábra végül harmadik kiviteli alakot függélyes hosszmetszetben mutat. Az 1—2. ábrák szerinti kiviteli alaknál 65 saválló fémből, ebonitból vagy hasonló anyagból készült (6) tartólapon (7) rugók vannak megerősítve, amelyek a csőalakú (9) csévének alsó (8) karimáját tartják, illetve fogják. A lyukgatott (9) cséve felső 70 végén tömör (10) tárcsából álló karima van. Az alsó (8) karima gyűrűalakú, mi­nek következtében a cséve alsó vége nyi­tott, míg felső vége zárt. A (6) tartólapba csavart (11) betétdarabon a cséve számára 75 gyűrűalakú fészek van, azonkívül a (11) darabnak központos furata van és (12) csőtoldata van, melyre a (13) cső van csa-

Next

/
Thumbnails
Contents