102061. lajstromszámú szabadalom • Autóvészfék

31<*s;jelent 1931. évi március hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁGI SZABADALMI LEÍRÁS 102061. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Autóvészfék. Belanka Mihály építőmester Békéscsaba. A bejelentés napja 1927. évi május hó 28-ika. A jelen találmány automobilokhoz való vészfékre (gyorsfékező berendezésre) vo­natkozik, mely veszély esetén a száguldó automobilnak igen gyors (igen rövid úton 5 való) megállítását teszi lehetővé. Lényegében a találmány az automobil hátsó kerekei előtt, a szokásos s&rhányók alsó oldalán megerősített tokokban (bur­kolatokban) felfüggesztve elrendezett és 10 alsó, szabad végüknek mellső oldalán éles fogakkal ellátott acélszalagokból áll, me­lyeket veszély esetén, a kocsivezető ülése közelében elrendezett emelő i(pedál vagy kéziemelő) segélyével, úgy lehet szabaddá 15 tenni (kiakasztani), hogy azok pillanat alatt lezuhannak a hátsó kerekek elébe, mire a kerekek azonnal reájuk futnak és ezzel hirtelen lefékedződnek. A találmány egy foganatosítási példája 20 a mellékelt rajzon van bemutatva, me­lyen az A) ábra a találmáijybeli vészfékkel el­látott automobil hátsó részét oldalnézet­ben, illetve függélyes metszetben és a 25 B) ábra a vészféket az A) ábrán a ke­rék előtt rajzolt, pontvonalkázott függé­lyes egyenes mentén vezetett keresztmet­szetben ábrázolja. A vészfék főrészét az automobil hátsó 80 kerekei előtt elrendezett és szabad alsó végüknek mellső oldalán éles fogakkal ellátott körívalakú (1) acélszalagok képe­zik, melyeknek felső végükön körkereszt­metszetű vastagodásuk van. Ezek az acél-35 szalagok rendszerint az automobilnak a hátsó kerekek előtt elrendezett, szokásos sárhányói alsó oldalára erősített (3) bőr­tokokban (burkolatokban) nyugosznak és az automobil hossztartóira erősített (2) 40 saruk hasítékán mennek keresztül. Mind­két (1) acélszalagtól, egy-egy vezető csi­gán át, két (4) drótkötél vezet a kocsi­vezető ülőhelye közelében elhelyezett eme­lőhöz, mely drótkötelek közül az egyik az (1) acélszalagnak magasabban fekvő pont- 45 jához van maradandóan erősítve, míg a másik úgy fogja meg ezen acélszalagot, ennek egy alacsonyabban fekvő pontján, hogy meglazításakor, azt szabadon leesni engedi. 50 Vészfékezés szüksége esetén a kocsi­vezető az említett emelőt elrántja, amikor is az utóbb említett drótkötél meglazul és az i(l) acélszalagot szabadon engedi, míg a másik drótkötél megfeszül és a szabadon 55 engedett (1) acélszalagot lerántja, úgy hogy ez a (3) burkolatban úgy tolódik le­felé, hogy felső végén levő említett vas­tagodása az említett (2) saru nyílásának falaiba beakad. Egyidejűleg annak alsó, 60 az említett acélfogakkal ellátott vége lezu­han az úttestre, az illető hátsó kerék elébe, hogy a következő pillanatban reáfutó kereket azonnal lefékezze. Természetesen az automobilnak nagy 65 sebességgel való haladásakor, a hirtelen fékezés folytán, a hátsó kerék gumibur­kolata tönkremegy, miért is a leírt vész­fék csak közvetlenül fenyegető veszély esetén való használatra van szánva. 70 Szabadalmi igény: Autóvészfék, jellemezve az automobil hátsó kerekei előtt, célszerűen a szo­kásos sárhányók alsó oldalán megerő­sített burkolatban fel- és letolhatóan el- 75 rendezett, illetve felfüggesztett, akó, szabad végük mellső oldalán éles acél­fogakkal ellátott, felső végükön meg-

Next

/
Thumbnails
Contents