102040. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mosott, állati eredetű rostanyagok (gyapju- és selyemszövetek), továbbá az emberi haj utánkezelésére szolgáló öblítőfolyadék készítéséhez való poralakú készítmény előállítására

Megjelent 1931. évi március hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 102040. SZÁM. — Ill/a. (XlV/e.) OSZTÁLY. Eljárás mosott, állati eredetű rostanyagok (gyapjú- és selyemszövetek), továbbá az emberi haj utánkezelésére szolgáló öblítőfolyadék készítéséhez való poralakú készítmény előállítására. Schwarzkopf Hans Bérlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1930. évi jnnius hó 26 ika. Az állati eredetű rostanyagok (pl. gyapjú- vagy selyemszövetek) és az em­beri haj mosása után szokásos utánöblí­téshez használt öblítőfolyadék készítésé-5 nél ismeretes valamely savnak (pl. ecet­savnak) az öblítőfolyadékhoz való hozzá­adása, ami által a rostanyagnak, illetve az emberi hajnak nagyobb fényességet lehet kölcsönözni. A megadott célra ren-10 desen a kereskedelemben forgalomban lévő ecetsavat vagy pedig tiszta citromlét használnak. Miután azonban nincs min­denkinek meg az a tapasztalata, hogy meg tudja ítélni, hogy az öblítőfolyadékhoz 15 adagolt sav mennyisége mikor sok és mi­kor kevés, célszerűnek látszik egy állandó összetételű és hatásában is állandó készít­ménynek a létesítése. A találmány egy erre irányuló eljárásra vonatkozik. 20 Azt tapasztaltuk, hogy a tiszta porított citromsavnak és a hatásban vele egyen­értékű borkősavnak technikai feldolgo­zása ezen anyagok erősen higroszkópikus tulajdonsága következtében bizonyos ne-25 hézséggel jár, minthogy a keletkező ned­ves darabok oly kemények, hogy széjjel­aprításuk csak bizonyos erőfeszítéssel le­hetséges. A belőlük előállított por a le­vegő nedvességének hatására azután is-80 mét összezsugorodik. Az ezen hátrányos jelenségek kiküszö­bölésére irányuló kísérletek arra a fel­ismerésre vezettek, hogy a citromsavnak, illetve a borkősavnak higroszkópikus sa­játságai kiküszöbölhetők, ha ezeket az 35 anyagokat nemhigroszkópikus, kristály­vízmentes, gyenge savakkal, pl. bórsav­val, szalicilsavval és más ilyenekkel ke­verjük. Ezzel a fogással azt érjük el, hogy sikerül a citromsavból, illetve a bor- 40 kősavból könnyű, tartósan lazán maradó port kapnunk, amelynek feldolgozása és tárolása már nem ütközik nehézségbe. A legkedvezőbb hatást oly keveréknél érjük el, amely 50% citromsav vagy bor- 45 kősav mellett 50% bórsavat tartalmaz. Szabadalmi igények: 1. Eljárás poralakú készítmény előállítá­sára oly öblítófolyadék készítéséhez, amely mosott állati eredetű rostanya- 50 gok (gyapjú- és selyemszövetek) to­vábbá az emberi haj utánkezelésére szolgál, jellemezve azáltal, hogy citrom­savat vagy borkősavat az ezen anya­gok kémiai tulajdonságait nem be- 55 folyásoló nemhigroszkópikus savakkal (pl. bórsavval, szalicilsavval és más egyébbel) keverünk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, jellemezve azáltal, 60 hogy 50 rész citromsavat vagy borkő­savat 50 rész valamely kristályvízmen­tes, nemhigroszkópos szerves vagy szervetlen savval (pl. bórsavval) keve­rünk. 65 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents