102035. lajstromszámú szabadalom • Eljárás marmeládok, gyümölcslevek és más gyümölcskonzervek hevítés nélkül való tartóssá tételére

Megjelent 1931. évi március hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI jKEBjHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102035. SZÁM. — IV/e. OSZTÁLY. Eljárás marmeládok, gyümölcslevek és más gyümölcskonzervek hevítés nélkül való tartóssá tételére. Lieser Henriette Amália szül. Landau mag ánzó nő Wien, mint Dr. Emerich Zederbauer hadersdorf-veidlingaui és Dr. Fritz Passecker wieni lakosok jog-utódja. A bejelentés napja 1930. évi junius hó 30-ika. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi julius hó 3-ika. A jelen találmány tárgya eljárás mar­meládok, gyümölcslevek és más konzer­vek tartóssá tételére, amely abban áll, hogy azokhoz elegendő mennyiségű ozmó-5 tikus hatású anyagokat, mint pl. cukrot és azonfelül csekély mennyiségű és ennek folytán ártalmatlan fungicid hatású anya­got, pl. hangyasavat adunk és a két anyag kombinációja által elérjük azt, hogy az LO anyag hevítés nélkül is sterilen marad. Cukornak és más ozmotikus hatású anyagoknak marmeládok stb. konzerválá­sára való alkalmazása régóta ismeretes. Az általános alkalmazást az korlátozza, 15 hogy egyes mikroorganizmusok, pl. asper­gillus niger és pennicillium glaucum penészgombák még telített cukoroldaton is élni képesek és, ha kis mértékben is, szaporodást mutatnak. !0 Ennek folytán eddigelé általában szo­kásos volt, hogy a marmeládok konzervá­lását nemcsak nagyobb koncentrációjú cukornak ozmotikus hatása útján, hanem hevítéssel való legalább részleges sterili­!5 záció útján eszközöljék. A cukornak konzerváló hatása azonban lényegesen fokozható azáltal, hogy a gyümölcsléhez stb. cukron kívül még más, kisebb mennyiségben ártalmatlan 10 fungicid anyagokat adunk. Különösen azt találtuk, hogy kb. l°/oo hangyasav hozzá­adása útján már 50% cukorkoncentráció esetén a cukoroldatnak, illetve gyümölcs­lének sterilen maradását érjük el, úgy 15 hogy a hevítés elmaradhat. Az ajánlott eljárásnál tehát olyan kom­binált hatásról van szó, amellyel elérjük, hogy a cukoroldat koncentrációja teteme­sen a telítés alatt maradhat és ennek ellenére igen csekély mennyiségű fungi- 40 cid anyagokat kell alkalmazni; l%o hangyasavmennyiség tökéletesen elegendő. Az eljárás gondos keresztülvitelénél a gyümölcslevek hevítése a cukor, illetve hangyasav előtt vagy után nem szűk- 45. séges. Az eljárás különös előnye abban van, hogy mindenféle hevítés elmarad és ennek folytán a vitaminek teljesen válto­zatlanul maradnak és a természetes aro- 50 mát jobban megőrizzük. A cukornak a konzerválandó gyümöl­csökhöz való hozzáadása a körülmények­hez képest akképpen foganatosítandó, hogy magukat a gyümölcsöket szilárd 55 alakú cukorral elkeverjük, vagy pedig a gyümölcsökhöz koncentrált cukoroldatot adunk. Lehet azonban valamely ismert módon előállított gyümölcsléhez cukrot szilárd alakban vagy oldatban hozzáadni. 60 A hangyasav ozzáadása a cukornak, illetve a cukorlének a nyers áruhoz való hozzáadása előtt vagy után történhet. Végül lehet a cukrot a hangyasavval a nyers áruhoz való hozzáadása előtt is 65 keverni. Szabadalmi igények: 1. Eljárás marmeládok, gyümölcslevek és más gyümölcskonzervek hevítés nélkül 70 való tartóssá tételére, jellemezve az-

Next

/
Thumbnails
Contents