102020. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sebészeti vagy orthopäd célú kötések, támasztósínek, fűzők és hasonló kisegítőeszközök készítésére

Megjelent 1931. évi március hó 2 -án . HÁGTAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102020. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Eljárás sebészeti vagy orthopád célú kötések, támasztósínek, fűzők és hasonló kisegítőeszközök készítésére. Wimmer Franz Wilhelm mag'ánzó Wien. A bejelentés napja 1929. évi májas hó 15-ike. Ausztriai elsőbbsége 1928. évi december hó 10-ike. A gipszből készült, sebészeti vagy ortho­pád eélú kötéseknek az a hátránya, hogy teljesen össze kell őket törni, ha a gyó­gyulás folyamáról meg akarunk győződni. 5 E hátrány kiküszöbölődik a találmány szerinti eljárással előállított kötéseknél, melyek olymódon készülnek, hogy a meg­felelő testrészt előbb ismert módon pólyá­val vagy kötéssel erősen körülcsavarjuk, 0 azután pedig a pólya vagy kötés által kép­zett szövetréteget gumival bevont papír­sávval beragasztjuk, úgy hogy merev és plasztikusan simuló hüvely keletkezik. Ha a papírsávot többszörösen ragasztjuk fel, 5 a kötés oly merevvé válik, mintha gipsz­ből lenne. Esetleg a kész kötést impregná­lással vagy további bevonással még me­revíthetjük. Ilymódon bármelyik orvos, vagy segítő-0 személyzete gyorsan és könnyen készíthet pontosan megfelelő orthopád fűzőket, tá­maszsineket, kötéseket és hasonló kisegítő eszközöket, amelyek a gipsz és bőrrel szemben könnyűek, szilárdak és olcsók. Nagy előnyük ezeknek, hogy bármelyik 25 kívánt helyen felvághatok, hogy a gyó­gyulás folyamatát meg lehessen állapítani és azután, ha a felvágott helyet papírsáv­val újból leragasztjuk, a kötés lezárul, úgyhogy a régi kötést továbbra is lehet 80 használni anélkül, hogy le kellene venni. Szabadalmi igény: Eljárás sebészeti vagy orthopád célú kö­tések, támasztósínek, fűzők és hasonló kisegítő eszközök készítésére azzal 85 jellemezve, hogy a megfelelő testrészt először ismert módon pólyával vagy kötéssel erősen körülcsavarjuk, azután pedig a pólya vagy kötés által képzett szövetréteget papírsávval beragasztjuk 40 olymódon, hogy merev és plasztikusan simuló hüvely keletkezik. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents