100965. lajstromszámú szabadalom • Csöves adóberendezés különösen rövid hullámok adására

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100965. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. Csöves adóberendezés különösen rövid hullámok adására. Telefunkeii Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1929. évi május hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi junius hó 30-ika. A találmány különösen rövid hullám­hosszal dolgozó adókhoz alkalmas adó­kapcsolásra vonatkozik. Kitűnt, hogy az ismert adókapcsolásoknál, aminőt az 1. 5 ábra mutat, az (A) vezeték, mely az egyen­áramot az anódához vezeti, bizonyos körül­mények között zavaró hullámokat gerjeszt. Ennek oka abban keresendő, hogy a (CB) kondenzátoron rendszerint sokkal na-10 gyobb feszültségek uralkodnak, mint ami­nőket ott elméleti meggondolásaink alap­ján várunk. Mivel úgy az anódaoldalnak, mint a rezgőkör alsó oldalának a földdel szemben kapacitása van, amely kapacitá-15 sok a legritkább esetben pontosan egyen­lőek a (CB) blokkondenzátioron át a tiszta, ható csőáramon kívül kiegyenlítő áram is folyik, amely sokszorosan nagyobb lehet, mint az anód váltóáram. Ez a nagy áram 20 azután a (CB) kondenzátoron zavaró fe­szültségeket létesít, melyekkel szemben p. o. a vezeték újbóli fojtása útján védekezhe­tünk. A találmány értelmében a zavaró feszült-25 ségek ellen egyszerű módon azáltal véde­kezhetünk, hogy az áramot bevezető (D) fojtótekercset nem közvetlenül a (CB) kon­denzátorra, hanem egy külön (c) konden­zátorra vezetjük, mely ténylegesen csak a 30 (D) fojtótekercsen át folyó csekély nagy­frekvenciájú áramot vezeti, úgy hogy az (A) egyenáramú vezeték tényleg oly pontra van kapcsolva, mely földdel szemben nagy­frekvenciájú feszültséget nem vezet. A találmány szerinti kapcsolást a 2. 85 ábra mutatja. Ez esetben az (A) vezeték­ben folyó áram fojtása és csillapítása már nem szükséges. Ugyanezen intézkedés akkor is eredményes, ha a rezgőkört a kondenzátor feszültségvezetékével együtt a 40 cső rácsáramkörébe kapcsoljuk. A találmányt ugyanazon eredménnyel al­kalmazhatjuk adókapcsolásoknál is, amely­nél a (BBS) rezgőkör nem a katóda és az anóda között van elrendezve, mint az ábrá- 45 ban feltüntetett megoldásnál, hanem a rács és a katóda között. Szabadalmi igény: Adókapcsolás csöves adókhoz, különösen rövid hullámmal dolgozó adóberendezé- 50 sekhez, amelynél az anód és a katód közé, vagy a rács és a katód közé két, egymással sorosan kapcsolt kondenzá­torokból álló kapacitással ellátott rezgő­kör van kapcsolva, azáltal jellemezve, 55 hogy a rezgőkör tekercsére kapcsolt árambevezető fojtótekercs nem a rezgő­kör kondenzátorai közé kapcsolt blok-> kondenzátoron, hanem egy külön kon­denzátoron át van a katódával összeg qq kötve, mely külön kondenzátor a fe­szültségforráshoz párhuzamosan van kapcsolva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents