100925. lajstromszámú szabadalom • Helytálló szitájú, szitáló vagy rostáló készülék

Meg-jelent 193O. évi szeptember hó 193 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100935. SZÁM. — VIII/L OSZTÁLY. Helytálló szitájú, szitáló vagy rostáló készülék. Tóth József építési vállalkozó Szerencs. A bejelentés napja 1929. évi lebruár hő 23-ika. Elsőbbségi nap 1929. évi december hó 12-ike. Az eddigi mechanikai, szitáló vagy ros­táló készülékek vagy gépek egyik cso­portjánál a szita vagy a rosta rázó, másik csoportjánál pedig forgó mozgást végez. 5 Mindkét esetben a szitatest ágyazása vagy felfüggesztése és hajtása a gép elő­állítása és üzeme szempontjából hátrá­nyos. Míg a szitálandó, illetve rostálandó 10 anyag és a szita- illetve rostafelület kö­zötti, viszonylagos mozgást eddig a szita vagy rosta rázó vagy forgó mogásával érték el, addig a találmány szerint a szita vagy rosta helytálló, ahol is az anyagot 15 a helytálló szitafelület nyílásai mentén tovamozgató egy vagy több terelő szerv­ről gondoskodunk. E terelő szerv szerke­zete az eddigi szitaszerkezeteknél jóval egyszerűbb, tömege lényegesen cseké-20 lyebb, hajtása pedig összehasonlíthatatla­nul kisebb energiát igényel. A terelő alkatrész, pl. a síkszita esetén, a szita fölötti keretben vezetett, a szita­felületre merőleges, alternatív mozgású 25 tápból, körív keresztmetszetű (pl. félgömb vagy félhenger-alakú) szita esetén pedig az utóbbinak geometriai tengelye körül forgatható lapátból vagy lapátkerékből állhat. A terelő alkatrésznek a szita felé 30 eső vége, minden esetben, a szitafelület­hez simulóan van alakítva és a terelő alkatrésznek e vége és a szita közötti tá­vplság, pl. kétrészű, szét- vagy összetol­ható lapátok, avagy a lapátkerék eltoT-35 ható ágyazása, vagy a szíta beállítható felszerelése révén, bármily kívánt hatá­rok között változtatható és így, kicserél­hétő szítatesteket alkalmazva, ugyanazon készüléket, tág határok között, tetszőleges szemnagyságú anyagok (liszt, homok, 40 kavics, stb.) szítálására vagy rostálására használhatjuk. Hasonlóképpen a hajtás is akár kézi (pl. kéziforgattyús), akár gépi (szíjtárcsás) hajtás lehet, úgyhogy a találmány tetszőleges teljesítmények- 45 hez, nevezetesen háztartási vagy más kis­iizemíí, valamint nagyüzemű célokra egy­aránt alkalmas. A csatolt rajz a találmány szerinti ké­szüléknek példaképem, kézihajtású meg- 50 oldási alakját tünteti fel. Az 1. ábra a készülék elölnézete és részBefl függélyes metszete, a használati helyzet­ben. A 2. ábra oldalnézet. A 55 3. ábra a készüléket ugyancsak elöl­nézetben, a szitán fennmaradt anyag el­távolítására alkalmas helyzetben szem­lélteti. A készüléknek a (2) lábakon nyugvó (1) 50 köpenye vagy tokja, felső szélén, A pl. szögvasból készült, a jelen esetben gyűrű­alakú (4) tartókeretet hordja, melyre A pl. félgömbalakú (3) Szita vagy rosta ki­cserélhetően van felfüggesztve és mely 65 az (1) köpenyről pl. a szita kicserélése végett leemelhető, vagy é köpenyen, a (4a) csukló révén, az alább ismertetendő célból, felfelé billenthető. A (4) tartókeretben továbbá az (5) ten 70 gely van ágyazva, mely az i(l) köpeny felső szélén túlérő végén lévő (15) kézi­fűrgattyú segélyével forgatható és mely a (6) lapátokat hordja. A (6) lapátok pro­filja, a jelen példáball, a félgömbalakú 75 (3) szitának megfelelően félköralakú.

Next

/
Thumbnails
Contents