100884. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nagyteljesítményű egyenirányítóknál a visszgyujtás megakadályozására

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100884. SZÁM. VLL/g. OSZTÁLY. Berendezés nagyteljesítményű egyenirányítóknál a visszgyujtás megakadályozására Siemens-Seb uckert-Werke A.-G. Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi szeptember hó 5-ike. Nagyteljesítményű egyenirányítóknál a visszgyujtás megakadályozása végett az egyes anódákat a katóda közvetlen be­hatása ellen védőernyőkkel veszik körül 5 és pedig ecélra rendesen hengeres, esetleg lefelé konikusan szűkülő csöveket (anód­hüvelyeket) használnak. Különösen az utóbb említett védőcsövekkel az anódákat igen jól lehet lefedni, azonban ezek a 10 védőcsövek az egyenirányító üzemében, nagy terhelések esetén annyiban hátrá­nyosak, mert a fényívet összeszűkítik és ezáltal a feszültségesést és a vesztesége­ket meg nem engedhető mértékben növe-15 lik. Ezeket a hátrányokat a találmány ér­telmében azáltal küszöböljük ki, hogy oly a nóda védőcső veket alkalmazunk, amelyek a katóda felé konikusan bővülnek és leg­alább is egy, a fényív keresztmetszetében 20 fekvő ráccsal vannak elzárva. Az anóda­cső bővítése által a fényívben a feszült­ségesés igen kis értékre csökken, más­részt azonban egy vagy több rács beépí­tése által a cső védőhatása annyira erősö-25 dik, hogy visszgyujtásmentes üzemet ka­punk. A rajz 1. ábráján (1) számjeggyel ismert anód­védőcsövet jelöltünk, amelynek a (2) anó-30 dát körülvevő része hengeres, míg a ka­tóda felé konikusan szűkül. A 2. ábra a találmány szerinti védőcsövet mutat. Ennél a (2) anódát körülvevő (3) hen­geres részhez egy lefelé, tehát a katóda 35 felé konikusan bővülő (4) rész csatlako­zik, amelyben két, a fényív irányára merőleges {5) és (6) rács van elrendezve. A példaként! esetben ú. n. aknarácsokat vettünk fel, amelyek a fényív irányában 40 terjedő fémfelületekből állanak és a védő­hüvely keresztmetszetét nagyobbszámú csatornára vagy aknára osztják. A rács­felületek vagy vezetőileg lehetnek a védő­csővel összekötve, vagy azon szigetelve 45 lehetnek megerősítve. Ezek a rácsfelületek azokat az ionokat, amelyek a fényív kioltódása után a tér­ben az anóda előtt vannak, semlegesíti, miáltal a visszgyujtás főoka megszűnik. 50 Azáltal, hogy ily semlegesítő felületeket a katóda felé bővülő anódvédőhüvelyek­kel egyesítünk, igen kis feszültségesés­nél visszgyujtás ellen kellő biztonságot érünk el. 55 Szabadalmi igény: Védőberendezés nagyteljesítményű egyen­irányítókhoz, a visszgyujtás megaka­dályozására, az anódákat körülvevő védőcsövekkel azáltal jellemezve, hogy 60 az anódvédőcsÖvek a katóda felá bővülő alakkal bírnak és legalább egy ráccsal, célszerűen úgynevezett akna­ráccsal vannak elzárva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents