100801. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkáli és földalkáli-fémek elektrolites előállítására

J .Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 10080 1 . SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Eljárás alkáli- és földalkáli-fémek elektrolites előállítására. Metallgresellschaft Ak t i e11ges ells c 11 alt Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi szeptember hó 6-ika. A találmány alkali-, ill. földalkalifé meknek, vagy ezek elegyeinek a megfe­lelő halogenidekből elektrolitikus úton, ol­vadt katódák, különösen ólomkatódák se-5 gélyével való előállítására vonatkozik. A különösen ólom-földalkali-fémötvöze­tek előállítására célzó eddig ismeretes el­járások többek között azzal a nagy hát­ránnyal jártak, hogy igen nagy áramfo-10 gyasztást igényeltek. Kísérleteink kimutatták, hogy ezen hát­rányok megszüntethetők. A megömlesztett kiindulási anyagok, pl. földalkali-fémkloridok, amikor az 16 ólomfürdőben elektrolítikusan kezeltet­nek, a megfelelő fémeket szolgáltatják, melyek az olvasztott ólommal ötvözeteket képezve, ennek felületét bevonják s a to­vábbi elektrolízist azáltal zavarják, hogy 20 az ezentúl kiváló földalkalifém nem az ólomba lép, hanem a fémklorid-olvadékon keresztül felemelkedik és eltűnik. Ezen hátrány kiküszöbölésére már ajánlották azt, hogy úgy a megolvadt ólmot, mint a 25 sóolvadékot egy-egy körfolyamatban ke­ringessék a készülékben oly módon, hogy úgy az ólom, mint az olvadék vékony ré­tegekben haladjon el az elektróda alatt. Megállapítottuk már most, hogy az ol-80 vadt katóda felületén a zavaró közbenső rétegek kiválását a katóda hőmérsékének helyes megválasztásával elkerülhetjük: e célból az elektrolízist olyan hőmérsékeken foganatosítjuk, melyeknél a képződő öt­, vözetek vagy fémvegyületek olvadt álla­potban maradnak. Klórkalciumnak, vagy főleg klórkalciumot tartalmazó keveré­keknek feldolgozásánál általában ajánla­tosnak bizonyult a fürdőhőmérséket 630° fölött célszerűen 650° fölött, pl. 650 ío és 700° között tartani. Kalciumklorid és nátrium- vagy ká­liumklorid elegyének olvadt ólomkatóda fölött való feldolgozásakor, pl. megfigyel­tük, hogy az elektrolízis előhaladtával 45 PbaCa vegyület vagy ötvözet keletkezik, melynek olvadáspontja kb. 630°. Mint­hogy ezen vegyület úgy szilárd, mint ol­vadt állapotban közvetlenül elkülönödik, a 650° alatt végzett elektrolízis esetén an- 50 rak a veszélye forog fenn, hogy az ólom­katódának felülete merev kéreggel vonó­dik be, úgyhogy az ezután keletkező kal­cium nem tud már az olvadt ólomba be­lépni, hanem a felületre emelkedve, ott 55 elég, vagy a szénanódával kalciumkar­biddá egyesül. Ilyenkor az áramkihaszná­lás romlik s a fertőzmény folytán anód­hatás lép fel. Ezen hátrányokat a talál­mány értelmében azáltal küszöböljük ki, 60 hogy az olvasztott katódát kellő magas hőmérséken tartjuk. Emellett ajánlatosnak bizonyult az el­járás közben az olvadt katódát jól ke­verni, hogy zavaró kiválásokat, pl. az ol- 65 vadt PbsCa kiválását elkerüljük. Ez a ke­verés akkor is ajánlatosnak bizonyult, ha kellő magas, pl. 650° fölötti hőmérsékeken dolgozunk. Legcélszerűbb az ólomolvadé­kot olyan keverőszervekkel keverni, me- 70 lyek fel-lemozognak. A kavaró pl. egy lyukgatott tárcsa lehet, mely az olvadt katódában fel- és lemozog. Az ilyen ke­verésnek az az előnye, hogy az olvadt ólom felülete sík marad, míg ellenben 75-másfajta kavarás esetén, pl. a centrifugá­lis erő a felületet tölcséressé alakítja, ami az elektrolízist zavarhatja és rövidzárla­tokat okozhat.

Next

/
Thumbnails
Contents