100792. lajstromszámú szabadalom • Karmantyú élőfa kikötéséhez

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. _ MAGIAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSÁQ SZABADALMI LEÍRÁS 100792. SZÁM. — x/g. OSZTÁLY. Karmantyú élőfa kikötéséhez. Holczer Ignác mag-ánzó Szabadbattyán. A bejelent ás napja 1929. évi junius hó 12-ike. A találmány tárgya karmantyú élőfa ki­kötéséhez, mely hivatva van a mai rend­szerűi s a fa épségét sértő, dróttal, huzallal, zsinórral való karóhoz kötözést helyette-5 síteni. A találmány tárgya lényegében két­részű fémlemeztok, mely megfelelő papír, kóc stb. béleléssel különböző törzsvastagságú fákra könnyen és erősen ráilleszthető és a hozzáerősített sodronnyal egy vagy több 10 karóhoz köthető. A karmantyú bármily vastagságú fatörzsre is ráilleszthető s még rózsafákhoz is alkalmas. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképpen felvett kiviteli alakja 15 van feltüntetve és pedig: Az 1. és 2. ábra a karmantyú két egymásra merőleges oldalnézetét mutatja, a 3. ábra részben felülnézetben, másrészt keresztmetszetben ábrázolja a készüléket, a 20 4. ábrán látható a karmantyú használa­tának és megerősítésének egy példaképpen felvett módja. Az 5. és 6. ábrákon a karmantyú-tok két felének összekapcsolási módja van még két 25 változatban feltüntetve. A karmantyú tokja az (a) és(b) alsó és felső szegélyükön egyaránt karimázott horgany stb. bádog félrészből áll, melyek egymással csuklóspánttal (p), bajonetkötéssiel, horony 30 és pecekkel (lásd 5. és 6. ábráikon) vagy bármely más megfelelő módon vannak szétvehetőleg összefogva. Az 1—3. ábrákon feltüntetett megoldásban a (d) lemezekből, melyek forrasztás és az (m) szögecsek ré-85 vén vannak a tok külső felületére erősítve, a (p) csuklóspántokat képezzük ki, melye­ket azután a (g) csapszegekkel zárunk'. Legalább az egyik csapszeg kihúzható, de esetleg mind a kettő. A karmantyú-tok fe­lületére a csuklóspántoktól 90°-kal eltolva 40 erősítjük az (f) lemezeket forrasztással és az (m) szögecsekkel. Az (f) lemezek a (k) kötősodronyok, illetőleg fonadékok felerősí­tésére szolgálnak, melyekkel azután az élő­fát az (r) karókhoz rögzítjük. Az 5. ábrán 45 feltüntetett kapcsolás a (h) kivágásba be­akasztható és a kivágás keskeny részébe visszahúzható (i) pecekkel történik. Az (1) és (s) a féltokok lemezfalait jelentik. A 6. ábrán feltüntetett kötés a két fél- 50 tokszegély behajlításával keletkezik; ez esetben a két féltok hosszában egymásba tolható. Az (u) és (ü) ez esetben a két lemez szegélyt, (v) a visszahajlított pere­met jelzi. A karmantyú előnye az eddigiek- 55 kel szemben az, hogy a fatörzs, illetőleg felhám sérülését kizárja. Szabadalmi igények: 1. Karmantyú élőfa kikötéséhez, jellemezve két egymással szétvehetőleg kapcsolt 60 fémlemez fél tokkal, melyek kéregpapír, kóc, rongy, gumiszalag vagy egyéb bé­léssel csuklóspántok és kihúzható csap­szögekkel vagy bármely más alkalmas módon összekapcsolva a fatörzsre illeszt- 65 hetők azon célból, hogy az élőfa a kar­mantyú, valamint az utóbbihoz erősí­tett sodronyfonadék révén karókhoz rög­zíthető legyen anélkül, hogy az élőfa súrlódás okozta sérüléseket szenvedjen. 70 2. Az 1. igényben védett karmantyú élőfa kikötéséhez, jellemezve a féltokokra for­rasztott és szögecselt kettős félköralakú lemezekkel, melyeket csuklóspánttá ké­pezünk ki. 75 3. Az 1. és 2. igényekben védett karman-

Next

/
Thumbnails
Contents