100666. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxigénmentes wolfram vagy wolfram-tórium-ötvözet előállítására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 111-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^H® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100666. SZÁM. — XVI/C. OSZTÁLY Eljárás oxigénmentes wolfram vagy wolfram tórium-ötvözet előállítására. Dr. Pacz Aladár vegyész Cleveland. A bejelentés napja 1929. évi október hó 25-ike. A találmány tárgya eljárás oxigén­mentes wolframnak vagy wolí'ramtórium­ötvözeteknek oxigéntartalmú nyersanyag­ból, pl. wolfram-oxidokból, esetleg hidro-5 génnel redukált wolfram-oxidokból, vagy ezekből készült alakdarabokból való elő­állítására; az oxigénmentes termék elek­tromos vezetékelemek, különösen magas hőfokoknak alávetett vezetékelemek, pl. 10 izzólámpaszálak gyártására ajánlatos. Wolframtárgyakat eddig rendszerint úgy gyártottak, hogy előbb wolfram­oxidokat hidrogénnel redukáltak, az így létesített finomszemcséjű fémes anyagot 15 alakítás után magas hőmérséken zsugo­rítva, többé-kevésbbé likacsos rudakká vagy tömbökké alakították, melyeket az­után további mechanikus megmunkálás­nak, pl. kovácsolásnak, húzásnak, hen-2o gerlésnek, stb. vetettek alá. Ez az eljárás lényegileg a régi kovácsvasgyártásnak felelt meg, amelynél tudvalevőleg még nem sikerült a kovácsvasat teljesen meg­ömleszteni. 25 Ezen eljárásnak az volt a hátránya, hogy az oxidoknak hidrogénnel való tö­kéletes redukciója olyan nehézségekbe ütközött, hogy a gyakorlatban az oxigén­nek teljes kiűzését lehetetlennek tartót-30 ták. Az anyagban visszamaradó oxigén azonban — még ha az eredeti oxigén­tartalomnak igen kis törtrészét alkotja is — nagyon megnehezíti a rákövetkező munkafolyamatokat. Az egyes fém-35 részecskék ugyanis nem hegednek kel­lően össze, úgyhogy ennek folytán az ilyen anyagból készült tárgyak többé­kevésbbé egyenlőtlenek és törékenyek, pl. a huzalok begörbül ésre és eltorzulásra hajlamosak; az ilyen anyagból készült 40 szikraadó részek gyorsan maródnak meg; hasonló hátrányok lépnek fel más alkal­mazási téren is. Megállapítottam, hogy a fenti hátrá­nyokat elkerülhetjük s az oxidokból az 45 oxigént tökéletesen eltávolíthatjuk, ha az oxigéntartalmú nyersanyagot, pl. a wolframoxidot, vagy az eddig szokásos módon hidrogénnel redukált wolfram­oxidot, vagy az ezekből létesített, még 50 oxigént tartalmazó tárgyakat a wolfra­ménál alacsonyabb forráspontú olyan fém hatásának vetjük alá, mely kellő magas hőmérséken elillan s melynek oxidja e hőmérsékéken nem állandó. 55 Ilyen fém gyanánt a találmány értel­mében ezüst vált be. A találmány értelmében úgy járunk el, hogy finom elosztású ezüstöt, pl. ezüst­port, vagy kicsapott vagy kolloidális 60 ezüstöt a nyers vagy az ismert módokon előkezelt kiindulási anyaggal jól össze­keverünk, a keveréket alakdarabbá saj­toljuk s olyan hőmérséken zsugorítjuk, amelyen az összes ezüst elillan s eközben 65 az összes még jelen levő oxigént magá­val viszi. Az ilyen módon készült rudak­ban vagy tömbökben ezüstnek már nyoma sincs s az ilyen tárgyiakat sokkal könnyebben lehet a szokásos módokon 70 megmunkálni, pl. kovácsolni. Az ilyen anyagból készült huzalok jóval kevésbbé hajlamosak begörbülésre és eltorzulásra, mint az eddigiek. Törékeny vagy köny­nyen begörbülő huzalokat káros oxigén- 75 tartalmuktól azáltal szabadíthatunk meg,

Next

/
Thumbnails
Contents