100631. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a kinaalkaloidák vizes oldatainak előállítására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 111-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100631. SZÁM. — lVh/2. OSZTÁLY. Eljárás a kinaalkaloidák vizes oldatainak előállítására. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1929. évi november hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi november hó 29-ike. A kinahéjnak és hidrálási termékeinek, főleg a kinin és a dihidrokinin sóinak az a hátrányos tulajdonságuk van, hogy kö­zömbös sói vízben oly nehezen oldhatók, i hogy csakis higitott vizes oldalaik állít­hatók elő, melyek injekció céljára alkal­matlanok. A könnyebben oldható savanyú sóknak azonban vizes oldatukban oly nagy hidrogéniónkoncentrációjuk van, hogy ez­) által a kinaalkaloidák sóinak már külön­ben is meglevő, a szövetekre ártalmas ha­tása még inkább fokozódik. Azt találtuk mármost, hogy ha a íarmia­kológiailag közönbös és gyakorlatilag nem i mérges szarkozinanhidridet használjuk a kinaalkaloidák, főleg a kinin és a dihidro­kinin oldatainak előállítására, körülbelül 40°/o-ig menő, nem izgató, vizes oldatokat állíthatunk elő, melyek még csak a min­) denkor felhasznált kinaalkaktidáknak, fő­leg a kininnek és dihidrokininnek tisztán terápiai hatását mutatják. Ezek az oldatok közönbösek, illetve gyengén alkaliásak. Elő­állításoknál közönbös, vájjon előbb a meg-i felelő alkaloida sójábói és szarkozinan­hidridből kettős vegyületet készítünk és azt vízben oldjuki-e vagy hogy bármely más módon az alkaloida sóját alkalmas mennyiségű szarkozinanhidrid jelenlétében i vízben feloldjuk. Ebből a célból akként járhatunk el, hogy pl. szarkozinanhidrid­ből és egy kinaalkaloida sójából előállí­tott komplexsót vízben feloldunk vagy hogy a kinaalkaloida egy közönbös sóját a szük­séges mennyiségű vízben szuszpendáltat­juk és azután szarkozinanhidridet adunk hozzá, vagy hogy a szarkozinanhidridet vízben feloldjuk és a kinaalkaloida sóját a szarkozinanhidridoldatba bevisszük, vagy hogy szarkozinanhidridet az alkaloida só- 40 jávai egyszerűen elkeverünk és azután e keveréket vízben feloldjuk. Ehhez az el­járáshoz különösen alkalmasak a kinin­nek vagy a dihidrokininiiek hidrakloridja és hidrobromidja. 45 Szarkozinanhidrid helyett használhatjuk ennek homologjait és analógjait, melyek következő általános képlet szerint épülnek lel: R R 50 C—C0X E—N<( xN R \co C'/ R R Ebben a képletben (R) jelenthet hidro­gént, alkilt, aralkilt vagy arilt, amikor is az (R)-rel jelölt gyökök egyenlők vagy kü­lönbözők lehetnek. 1. példa. 55 5 g kiniinhidrokloridot 7 g szarkozinan­hidriddel keverünk és kavarás közben víz­zel 20 ccm-ig feltöltünk. Rövid idő után a szuszpenzió tiszta, majdnem színtelen oldatba megy át, mely 25% kininhidro- 60 kloridot tartalmaz. 324 g 2. példa. (vízmentes kinint 200 ccm vízzel és 113 ccm 1.49 fajsúlyú brómhidrogén­savval hűtés közben elkeverünk. Ezután 65 560 g szarkozinanhidridet adunk hozzá és azt vízzel 1100 ccm-re feltöltjük, amikor is tiszta, majdnem színtelen oldat keletke-

Next

/
Thumbnails
Contents