100623. lajstromszámú szabadalom • Csuklós tollszár

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI 1H| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100623. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Csuklós tollszár. Windisch Gabriele tanítónő Mürz/m. Kapellen. A bejelentés napja 1929. évi október hó 24-ike. Ausztriai elsőbbsége 1928. október hó 27-ike. A találmány tollszárra vonatkozik az írófelülethez képest rézsútos, rugalmasan ágyazott tollal. A tolliszár a válltozó írás-­nyomást maga veszi fel és a tollat Igen j csekély, egyforma nagyságú erővel tartja az írófelületen, ahogy ezt a könnyen sikló írás megkívánja. A találmány szerint a tollszoríték és a hüvely közé gyűrűalakú rúgó van közbe-0 iktatva, melynek szárai bizonyos írás­nyomás elérésénél egymással érintkezésbe jutnak, miáltal a rúgó ütánaengedő ké­pességét határolják. A rajz a találmány tárgyának példa-5 képpeni megoldási alakját szemlélteti. Az 1. és 2. ábra a tollszár oldala és felül­nézete, a 3. ábra részletrajza. Az (1) tollszár egyik végére oly (2) acéli-0 bádoghüvelyt húzunk, amely rugalmas (3) gyűrűvé van meghajlítva és a (4) toll­sziorítókban végződik, amely az írófelület felé enyhén dűl: és mely a tollat az író­felülethez képest kellő helyzetben tartja. 5 A rugalmas (3) gyűrűnek (6) és (7) nyúl­ványai csekély távolságban álln ak egy más­sal szemben. írás közben a (3) gyűrű rugalmasan utánaenged és az (5) toll az írásnál csekély, konstanis erővel szorul1 az 10 írófelülethez. Bizonyos értéket meghaladó nyomásnál a (6) és (7) nyúlványok egy­mással érintkezésbe jutnak, ami határt szab a rugalmas (3) gyűrű engedékeny­ségének. Hogy az (5) tollat könnyen betolhasi- 35 suk a (4) szőri tékba, a belső nyelvnek (8) rovatéka van. A tolinak ebbe a rovai­tékba való helyezésével a tollat a külsői és belső hüvely közé befogtuk. A toll bevezetésének útját tehát nem kell az 40 eddigi gondos munkával, a belső nyelv leszorításával megkeresnünk. A 3. ábra (9) parafahüvelyt szemléltet, amely a nyél kerületének megvastagítása céljából a tolltartó hüvelye fölé csúsztat- 45 ható. A parafahüvely ürege oly átmérőjű, hogy a rugalmas hüvely mozgását nem gáJ tolja. A parafahüvely szűkebb (10) helyé­vel a nyélhez szorul. Az ismertetett rugalmas csukló töltőt- 50 tollakkal, plajbász- és palavesszőtartókkal kapcsolatban is alkalmazható. Szabadalmi igény: Csuklós tollszár, rugalmasan ágyazott író­tollal, jellemezve a tollszár síkjából az 55 írófelület felé megtört (4) tollszoríték és a tollszárra húzott (2) hüvely közé iktatott, gyűrűalakú (3) rúgó által, melynek egymással szembenálló (6) és (7) nyúlványai bizonyos értéket meg- 60 haladó nyomás elérésénél egymással érintkezve, a (3) rúgó engedékenységét határolják. 1 rajzlap melléklettel. I'ii'las nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents