100520. lajstromszámú szabadalom • Anus törlő test

Megjelent 1930. évi julius hó 15-én. MA6YAR KIRÁLYI fM^B® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100520. SZÁM. — Vllí/k. OSZTÁLY. Anus-törlő test. Dr. Strasser József ügyvéd Budapest. A bejelentés napja 1929. évi juhius hó 4-ike. Haemorrhois vagy más végbél-betegség­oen szenvedő vagy ily betegedésre haj­lamos egészséges egyének anusának tör­lésére használatos papiros, különösen a 5 nyomtatott papiros nemcsak nem előnyös, hanem nagyon is káros. Találmányom lyukacsos anyagból, pl. gumiszivacsból, vattapamacsból, papiros­gyúrmából készült test, amelynek idoma 10 gömb, félgömb, lencse vagy fél-Lencse alakú domború, főleg forgástest. Gépi haszná­latra a test középen alkalmas tövis szá­mára furattal látható el. Csatolt rajz a találmányt néhány ki-15 viteli alakban tünteti fel és pedig az 1. ábra félgömb idomú egyszerű lyuka­csos testet metszetben és felülnézetben, a 2. ábra lencse alakú és szálas felületű törlőtestet mutat be szintén hasonló két 20 képben, a 3. ábra olcsóbb anyagú mag felületére ragasztott gumiréteggel borított, szintén lencse idomú törlőtest két képét láttatja, míg a 25 4. ábrán síkidomú papirosra erősített lágy anyagú törlőtest két nézete látható, végül az 5. ábra légpárnás gumitesínek metszetét és nézetét szemlélteti. 30 Az 1. ábrán bemutatott kivitel félgömb (gömbsüveg) alakú (a) törlőtest szivacsos gumiból vagy más lyukacsos anyagból ké­szül; a 2. ábrán látható kivitelben a (b) töriőtest szálas felületű; a 3. ábrabelimeg­oldásnál a pl. összegyűrt papirosból1 való 35 (c) mag felületét (d) gumiréteg borítja; a 4. ábrán szemléltetett foganatosítás (e) papirosfenékre erősített lágy anyagú (gumi, vatta stb.) (g) idomból áll; végül az ötör dik kivitel légpárnás (h) gumi testet alkot. 40 A lencse szelvényű ezen (h) idom kerüle­tén egyirányba hajló horgos (i) fogak foglalhatnak helyet. Gépi hajításhoz a tes­tek tengelyében a tövis felvétele céljából (f) furatot készítünk. 45 Magától értetődik, hogy az egyes ido­mok nemcsak a feltüntetett felületekkel láthatók el, hanem az egyes idomok a különböző felületekkel tetszés szerint kom­binálhatók. 50 Szabadalmi igények: 1. Anus-törlő, amit lágy anyagból áltó domború test jellemez. 2. Az 1. alatt igényelt törlő kivitele, ami­nek az a jellemzője, hogy idoima forgás- 55 test. 3. Az 1. és 2. igényben védett törlő ki­vitele, amire (gépi forgatás céljából) tövis felvevő központi furata a jel­lemző. 60 4. Az 1. igényben védett törlő kivitele, amit lyukacsos anyaga jellemez. 5. Az 1. igényben védett törtő kivitele,

Next

/
Thumbnails
Contents