100458. lajstromszámú szabadalom • Hangszóró

Megjelent 1930. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100458. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Hangszóró. N. Y. Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven. A bejelentés napja 1928. évi szeptember hó 17-ike. Hollandiai elsőbbsége 1927 évi október hó 8-ika. A találmány hangszóróra, különösen pe­dig oly hangszóróra vonatkozik, melynek keretére egyrészt rezgőszerv, másrészt ken­gyel van erősítve és melynek ezen keiv 5 gyeire szerelt, a rezgőszervvel együttmű­ködő mágnesrendszere van. A találmány célja oly szerkezetű, hang­szóró létesítése, melynek előállítása mi­nimális költséggel lehetséges. 10 A találmány értelmében a hangszóró kerete sokszögalakú, a kengyel pedig oly alakú vagy pedig rája csuklósan erősített szervvel úgy van ellátva, hogy a keret egyik oldalával együtt a hangszóró lábául 15 szolgálhat. A találmány egyik foganatosítási alakja esetében a kengyelre erősített szerv úgy van kiképezve, hogy lehetővé teszi a hang­szórónak függőleges falra való erősítését. 20 A rajzon a találmány néhány foganatoi­sítási példája látható. Az 1. ábra a találmány szerinti hangszóró egyik oldalnézete. A 2 ábra az 1. ábra szerinti hangszóró 25 hátsó nézete. A 3.. ábira az 1. ábra szerinti hangszóró oldalnézetét oly helyzetben mutatja, amely­ben a hangszóró függőleges falra van akasztva. A 80 4, ábra az 1. ábra szerintii hangszórót oly helyzetben mutatja, amelyben a hang­szóró függőleges falon fordított helyzetben van felfüggesztve. Az 5. ábra a 2. ábra V—V vonala menténi 35 vett részleges metszet A 6. ábra a találmány módosított foganato­sításának egyik oldalnézete. A 7. ábra a 6. ábra szerinti kivitel hátsó nézete. 40 Az 1—5. ábrán látható hangszóró lé­nyegileg áll az (1) rezgőszervből, a (2) mágnesrendszerből, a (3) keretből és a (4) kengyelből. A (2) mágnesrendszer rész­leteit nem ábrázoltuk, mert ezeknek a találmányhoz vonatkozásuk nincs. A mág- 45 nesrendszernek (5) pecke van, melyet az (I) rezgőszervvel forrasztás által vagy írás alkalmas módon kötünk össze. Az (1) rezgőszervet engedékeny, gyűrű­alakú (6) sáv köti össze a (3) kerettel 50 (5. ábra). Ezen keretnek csúcsosodó (7) vájat-.i van, amelybe az engedékeny anyag­ból való (6) sáv (8) fémgyíiirű vagy fém­karika segélyével van befogva. A (3) ke1 ­retre (9) csavarok segélyével (4) kengyel 55 van erősítve, melyrei viszont a (2) mág­nesre ndszer van erősítve. A (4) kengjyel oly alakú, hogy a hangszóró látóul szol­gálhat. Ezen célból a (4) kengyel (11) szervvel van ellátva, meily a (4) kengyeli- 60 lel iengethetően van összekötve és amint ez az 1. ábrán láthatói, (képkeretek támaszté­kaihoz hasonlóan kilendíthető. A (3) kere­tet sokszög alakjában állítjuk ielői, még pedig úgy, hogy a sokszög egyik oldala ja 65 (II) szervvel együttműködve, a hangszóró támasztéka lehet, ha a hangszórót vízszin­tes, sík lapra állítjuk. A (11) szervnek (12) és (13) nyílása van,, mely nyílásor kon belül alkalmas aljákú szervek, pH ka- 70 pocsfejek illeszthejtők, ha a hangszórót függőleges falon fel akarjuk függeszteni^ ami.nt ez a 3. és 4. ábrán látható. Ezen; kivitel előnyei, hogy a hangszórót szobá­ban igen egyszerű módon rendezhetjük el 75 anélkül, hogy a hangszóró jelenléte zava­rólag hatna. Ehhez hozzájárul a hangszóró alakja is, mert az s0kszögal!a kjánál fogva a kinyúló, kúpalakú rezgőszervvel együtt ízléses komplexumíot ad. 80

Next

/
Thumbnails
Contents