100422. lajstromszámú szabadalom • Hófogó tetőcserép

( Meg-jelent 19 3Q . évi julius hó 64 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100422. SZÁM. — VlII/b. OSZTÁLY. Hófogó tetőcserép. Ács Ferenc oki. erdőmérnök, g-azdálkodó Bihardiószeg-A bejelentés napja 1929. évi április hó 2-ika. A találmány tárgya, különlegesen for­mált tetőcserép, melynek főelőnye a le­hető legtökéletesebb hó- és vízmentes zá­rás. A találmány lényege az, hogy az 5 alsó-belső felületükön bordázott, felső­külső felületükön sima cserepek perem­kampókkal akaszkodnak egymásba és akasztókampókkal a lécezetbe, de mind­ezek a kiképzések a célnak, azaz a hószi-10 getelésnek és a hó, valamint a nedvesség­től való zárásnak megfelelőek. A mellékelt rajzok a találmány több példaképpen felvett, kiviteli alakját ábrá­zolják és pedig. Az 15 1., 2., 3. 4. és 5. ábrák négyzetalakú tető­cserepek alsó és felső felületének a talál­mány szerinti, különböző kiképzését mu­tatják. A 6. ábra négyzetalakú cserepekből össze-20 rótt tetőrészletet tüntet fel. A 7. ábra az egyik cserép oldalnézetét, viszont a 8. ábra ugyanannak keresztmetszetét adja. A 25 9. ábra metszetben ábrázolja a talál­mány szerinti cserepek rakásolását. A 10., 11., 12., 13. és 14. ábrák vágottsarkú, rombuszalakú tetőcserepek felül- és alul­nézetét tüntetik fel. A 80 15. ábra rombuszalakú cserepekkel fö­dött tetőrészlet rajza és végül a 16. és 17. ábrák két-két habarccsal összearősített cserepen keresztül eszközölt metszetet mutatnak. 85 A találmány leírása a következő: A találmány szerinti cserép minden for­málható anyagból, kiváltképen azonban égetett anyagból és azbesztpalából készít­hető. A cserepek alakja négyzet vagy rombusz, lekerekített, illetőleg egyenesen 40 Levágott sarkokkal. Mindkét forma a pe­remeken az alaplap falvastagságával egyenlő, de legalább 10—12 mm. magas, egyszerű vagy kettős (K) peremkampó­val és az alsó-belső felületen ugyanolyan 45 kiemelkedésű, szabály és célszerűséggel elhelyezett, párhuzamos (B) bordákkal van kiképezve. A bordák keresztmetszete lehet trapéz, félkör, stb. alakú. A kampók a cserép felső-külső, sima felületéből ki- 50 emelkedve a két felső élen, a cserép alsó­belső felületén a két alsó él mentén fut­nak végig. Bordák azonban csak az alsó felületen vannak. Ugyancsak az alsó fe­lület van ellátva a bordákkal egyenlő 55 magasságú (a) akasztókampókkal. Ea utóbbi a cserépnek a tetőlécbe való akasz­tására szolgál. A kampók és bordák, egy­részt ,a tető összeerősítése, valamint a la­pok merevítése szempontjából és végül a 60 gyártás és szállításnál bírnak jelentőség­gel. Amint a mellékelt rajzok 1—5. és 10—14. ábráin látható, eltekintve a csere­pek négyzetes vagy rombusz alakjától, azok több változatban készülhetnek. Az 65 1. és 2. ábrák, valamint a 10. és 11. ábirák négyzetes-, ill. rombuszalakú cserepek felül- és alulnézetét adják. A felső felület itt felső peremkampóval, az alsó ugyan­csak alsó (K—K) peremkampóval van ki- 70 képezve. Az (a) akasztókampó alakja minden változatnál letompított hegyű, derékszögű háromszög. Az egyenlő magag (B) bordák egyenlő távközökben húzód-­nak, szögbefutnak össze és a cserépátló- 75 ban meg vannak szakítva, viszont nem érnek ki a cserépfelület széléig sem. Eb­ből a szempontból a bordák kiképzése

Next

/
Thumbnails
Contents