100334. lajstromszámú szabadalom • Kötény gumiból vagy egyéb anyagból

Megjelent 1930. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JQ|||i[ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100334. SZÁM. — I/i. OSZTÁLY. Kötény gumiból vagy egyéb anyagból. Gummiwarenfabrik M. Steinbergr Köln-Braunsfeld. A bejelentés napja 1929. évi november hó 30-ika. A találmány tárgya kötény, különösen gyermekkötény gumiból vagy egyéb anyagból. Ily kötények mellső oldalát, gyakran emberek vagy állatok ábrázolá-5 sával látják el, sima vagy domború alak­ban, mely a gyermek képzelő tehetségére serkentő hatást gyakorol. Jelen találmány ezt a hatást lényegesen növeli azzal, hogy a képeknek mozgó szemei vannak, s így 10 azok sokkal élénkebben hatnak, mint eddig. A rajzon a találmány egy kiviteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a kötény nézete. A 15 2. és 3. ábra a mozgatható szem nézete és metszete. Az (a) kötényen, mely jelen esetben gumilemezből áll, — azonban bármily anyagból előállítható — a mellső oldalon 20 (b) kép, jelen esetben, pl. ülő kutya van feltüntetve. A (c) szem mozgathatóan van elrendezve. A szem mozgatására való be­rendezés tetszés szerinti lehet. A 2. és 3. ábra szerint azon a helyen, ahol a szem 25 foglal helyet, az (a) gumilemezbe átlát­szó (c) cellnloidlemez van beeresztve, mely mögött a pupillát alkotó (d) tárcsa sza­badon mozgathatóan van elrendezve. A kötényt hordó gyermek minden mozgása 80 alkalmával a (d) pupilla ide-odamozog, pl. a (d) helyzetből a pontozottan rajzolt (dl) helyzetbe, miáltal úgy tűnik fel, mintha a szem mozogna. A (d) pupillatár­csa előnyösen sötét színben készül, míg a szemgolyót feltüntető alátét világos 35 színű, úgyhogy a pupilla a szemgolyó­hoz képest élesen elüt. Természetes, hogy a pupilla más , színben is készülhet és foszforral vagy effélével bekenhető, úgy, hogy a pupilla világít, miáltal különös 40 hatást érünk: el. A szem mozgékonyságát más ismeretes eszközökkel is elérhetjük. Azonkívül az ábra megfelelő helyzete mellett mindkét szem is mozgathatóan berendezhető és ha 45 a kötényen több ábra van feltüntetve, akkor az összesek mozgó szemekkel látha­tók el. i i r 1 • i : f |! - -Szabadalmi igények: 1. Kötény gumiból vagy egyéb anyagból, 50 melynek mellső oldalán állatok vagy emberek simán vagy domborúan, van­nak feltüntetve, azzal jellemezve, hogy az ábrabeli feltüntetések mozgékony szemekkel vannak ellátva. 55 2. Az 1. igénypont szerinti kötény egy ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szem mozgékonyságának elérésére cel­luloidból, vagy hasonló anyagból ké­szült átlátszó tárcsa mögött szabadon 60 mozgatható (d) pupillatárcsa van el­rendezve, mely könnyen ide-oda mo­zog. 1 rajzlap melléklettel. Pallas ayomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents