100292. lajstromszámú szabadalom • Eljárás celluloidlemezek felerősítésére szegekkel, szegecsekkel, csavarokkal stb.

Megjelent 1930. évi junius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100292. SZÁM. — Yl/a. OSZTÁLY. Eljárás celluloidlemezek felerősítésére szegekkel, szegecsekkel, csavarokkal stb. Redő Ignác cel híloi <1 áru gyár cég" Budapest. A bejelentés napja 1929. évi április hó 25-ike. Mázolt, festett vagy egyéb felületek, különösen ajtó-, ablak- vagy falfelületek védelmére celluloidból készült lemezeket alkalmaznak, melyeket a védendő felü-5 letre szegekkel, szegecsekkel, csavarokkal stb. szokás erősíteni. Ezen megerősítési módnál igen csúnya az, hogy a szegek stb, fejei a celluloidlemez anyagától és színétől eltérnek. 10 A találmány értelmében ezen úgy segí­tünk, hogy a szegek, szegecsek, csavarok stb. fejeit celluloidlapocskákkal borítjuk, vagy azokra celluloidoldatot csepegtetünk A találmány szerinti eljárásnak egy 15 példaképpeni foganatosítási módja értel­mében úgy járunk el, hogy a szegfejek stb. nagyságának megfelelő, pl. 3—6 mm, vagy nagyobb átmérőjű, célszerűen homo­rított, pl. félgömbalakú celluloidlapocs-20 kákát készítünk és pedig ugyanolyan színű celluloidból, mint a falat, ajtót stb, burkoló celluloidlemez színe. Ezeket a, lapocskákat vagy kupakokat ezután vala­mely tetszőleges celluloidoldószerrel von-25 juk be, ami által a celluloid feloldódik és az így kapott celluloidoldattal ragasztjuk a lapocskákat vagy kupakokat a borí­tandó szegfejre stb. Ezáltal a celluloid­kupak nem csak szorosan borítja a szeg-30 fejet stb., hanem a, celluloidlemez anyagá­val is mintegy összeforr, úgyhogy a cel­luloidlemez a szegfejeket borító kupakok-, kai együtt összefüggő, megszakítatlan fe­lületet alkot. 85 Ügy is járhatunk el, hogy a celluloid­lapocskákat a szegek, szegecsek, csavarok stb. fejeire a leírt módon már előre reá­ragasztjuk és az így bevont fejű rögzítő elemeket használjuk a falat, ajtót, abla­kot stb. védő celluloidlemez megerősíté- 40 sére, vagy pedig a már bevert, illetve helyükön levő szegek, szegecsek, csavarok stb. fejeit pecsét el és módjára celluloid­oldattal vonhatjuk be. A celluloidlapocskák felragasztására 45 bármilyen celluloidoldószer, pl. aceton, vízmentes metil-, etil-, butil-, amilalkohol, alkohol-éterkeverékek stb. alkalmazhatók, ahol is az oldószer denaturált szeszt, jég­ecetet stb. is tartalmazhat. 50 A szeg-, szegecs-, csavarfejek stb. borí­tására használt lapocskák vagy kupakok nagysága és alakja bármilyen lehet. Szabadalmi igények: 1. Eljárás celluloidlemezek felerősítésére 55 szegekkel, szegecsekkel, csavarokkal stb. azzal jellemezve, hogy a szegek, szegecsek, csavarok stb. fejeit celluloid­oldattal borítjuk vagy azokra celluloid­oldat segélyével celluloidlapooskákat 60 erősítünk. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítási módja, azzal jellemezve, hogy a celluloidlapocskákat tetszőleges cel­luloidoldószerrel megnedvesítjük és a 65 képződő celluloidoldattal a borítandó felületre erősítjük. 3. Az 1. igényben védett eljárás változata azzal jellemezve, hogy a celluloidlemezt előbb a szokásos módon szegekkel, sze- 70 gecsekke 1 . csavarokkal stb. a védendő felületre erősítjük és ezt követőleg a megerősítő elemek fejeit az 1. vagy 2, :.IWm^ÍMÍWBW^'" ,. -

Next

/
Thumbnails
Contents