100187. lajstromszámú szabadalom • Kezelőfogó nagyfeszültségű csőbiztosítókhoz

karmanlyú egy darabot alkol a (2) ken­gyellel, mellyel a fogószerkezetet a (11) szabadvezetéki szigetelőre erősíthetjük. Ez utóbbi viszont a tömör vagy üreges (1) 5 fogócsőre van szerelve. A fögócső más módon, pl. ernyővel is megvédhető a légköri lecsapódások ellen. A fogót nyitott (7) pofákkal az eltávolí­tandó (6) biztosítócsőhöz közelítjük, úgy-10 hogy a pofák a (6) csövet kétoldalt körül-Ar egyék (1. ábra) és az (1) fogócsövei hossz­tengelye körül az óramutató járásának irá­nyában elforgatjuk. Miután a (7) pofák nem követhetik ezt a mozjgást. melyet a (6) cső 15 megakadályoz, az (5) csavarorsó a (3) csa­varanyában tengelyirányban lefelé mozog, minek következtében a (7) pofák a (6) csőhöz szorulnak és abiztosítócsövet jól megfogják. Ha az (1) fogócsövei ellenkező, vagyis az 20 óramutató járásának ellentétes irányában elforgatjuk, akkor az (5) csavarorsó felfelé mozog és a (7) pofák egymástól eltávo­lodnak. Az (5) csavarorsó menelemelkedési szö-25 gének megválasztásával a fogó önzáróvá készíthető. Ezzel, valamint a (4) gyűrű átmérőjének változtatásával a mozgató szerkezet áttételi viszonya és ezáltal a pofáknak a biztosítócsőre gyakoroló nyo-30 mása is változtatható. Szabadalmi igények: 1. Kezelőfogó nagyfeszültségű csőbiztosí­tókhoz, a csövet közrefogó, csuklósze­rűen nyíló és záródó pofákkal, melyet az jellemez, hogy a (7) fogópofák és a 35 hozzájuk képest elforgatható (1) fogócső közé ez utóbbinak forgómozgását a fogó­pofák lengő mozgásává átalakító szerv (pl. (5) csavarorsó) van közbeiktatva. 2. Az 1. igényben védett kezelőfogó meg- 40 oldási alakja, jellemezve az (1) fogó­csőhöz erősített, (3) csavaranya gya­nánt kiképezett (2) hüvely, egy ennek meneteiben vezetett, a (7) fogópofák közös (10) lengőcsapját hordó (5) csa- 45 varorsó és a fogócsővel kapcsolt fogó­pofatámasztó szerv által. 3. Az 1. és 2. igényben védett kezelő­fogó megoldási alakja, melyet az jelle­mez, hogy a fogópofákat a (2) hüvely- 50 hez erősített (4) szorítógyűrű veszi körül, melyhez (7) fogópofákat egy kö­zöttük elhelyezett (8) rúgó szorítja. 4. Az 1., 2. vagy 3. igényben védett ke>­zelőfogó megoldási alakja, melyet az 55 (1) fogócső és a (7) szorítópofák közé iktatott, a csövet légköri lecsapódások ellen védő ernyő vagy szigetelő jelle­mez. 1 rajzlap melléklettel. i'ítüiis nyomda. Budapest-.

Next

/
Thumbnails
Contents