100108. lajstromszámú szabadalom • Eljárás időjárásálló bevonatok létesítésére

Megjelent 1930. évi .hinius lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI jffiflÉgBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 100108. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Eljárás időjárásálló bevonatok létesítésére. Dr. Recllicli Berthold vegyész Feldkirchen. A bejelentés napja 1929. évi október hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi november hó 29-ike. Ez a találmány eljárásra vonatkozik, ter­mészetes és műkövek, falazatok, fák, kéreg­papírok, szövött áruk és hasonlók számára, tökéletes vízálló és átlátszó bevonat, illetve 5 impregnálás létesítésére, amely az említett tárgyak tartósságát és ellenállóképességét a levegő, légköri behatások, víz, hő és fagy ellenében lényegesen fokozza. Az eljárás abban áll, hogy a megóvandó 10 tárgyakat viasz, paraffin, cerezin vagy ha­sonló anyag, hígított kolloidális vizes olda­tával vonjuk be és a bevonatot megszá­radni engedjük. Ezáltal rendkívül erősen tapadó, teljesen átlátszó védő réteget, ill. 15 impregnálást kapunk, amely a bevont tárgy színének és jellegének megváltozta­tása nélkül kiváló védő hatást szolgáltat. A találmány szerinti eljárás előnye abban is áll, hogy a kiválóan vékony védő-20 réteget alkalmas oldószerekkel lemoshat­juk és tetszőlegesen gyakran megújíthat­juk. Ha a tárgyakra bevonásuk előtt vé­kony festékréteget viszünk fel, akkor egy­úttal a tárgyaknak eltorölhetetlen, de mos-25 ható tartós festését is kapjuk. E célra a földfestékek vizes szuszpenzióit, valamint tetszőleges más fedő- vagy lazurfestékeket alkalmazhatunk. Azonban a kolloidális viasz stb. oldatokat zsírban oldható festé-30 kekkel is megfesthetjük. Az eljárás foganatosítására oly kolloidá­lis vizes oldatok, illetve emulziók alkal­masak, amelyek beszáradás után a kolloi­dálisan oldott anyagoknak vízben teljesen 85 oldhatatlan, illetve nem duzzadó rétegeit alkotják. Oly oldatok azonban, amelyek nagy mennyiségű emulgátort vagy vízben oldható anyagot tartalmaznak, az eljárás foganatosítására nem használhatók, mert 40 ezek tartós időjárásálló bevonatot nem szolgáltatnak. Kitűnt, hogy az említett faj­tájú kolloidális vizes oldatok alkalmazásá­nál az az előre nem látható hatás mutat­kozott, hogy a képződő viaszhártya telje­sen homogén és átlátszó és ily állapot- 45 ban éppen úgy viselkedik, mint egy meg­olvasztott viaszréteg. A találmány szerinti eljárás lényeges előnye továbbá abban áll, hogy a védő­réteget hidegen visszük fel és hogy az alj- 50 zatban levő nedvességnek semmi káros hatása nincs. A kapott bevonat az aljzatra még akkor is a legerősebben tapad rá, ha az nem szívóképes felületű, mint pl, a fém, üveg, porcellán, míg az eddigelé 55 alkalmazott eljárásoknál átlátszó, homogén viaszbevonat létesítése céljából az aljzatot (a bevonandó tárgyat) megmelegítették és azután, vonták be a megolvasztott viasszal, addig a találmányt képező eljárás szerint 60 teljesen hideg, illetve még nedves aljzatot is, így pl. frissen vakolt falfelületet, ho­mogén, erősen tapadó és tökéletesen víz­álló viasz stb. réteggel vonhatunk be. To­vábbi előnye az eljárásnak abban áll, hogy 65 a réteg vastagságát tág határok között vál­toztathatjuk. És itt kitűnt, hogy már né­hány századrész milliméter vastag réteg­nél teljesen kielégítő védelmet kapunk a cseppfolyós víz behatolása ellen, ezenkívül 70 azonban egyúttal a bevont, illetve impreg­nált aljzatnak, ha ez szívóképes felületű, nagy mértékű légáteresztő képessége ma­rad meg. Ez a hatás különösen fontos, minthogy ezáltal a falazatnak párolgása, 75 illetve levegőiátbocsátó képessége bizto­sítva van, míg az eddigelé a falazatra rá-, illetve beolvasztott viaszrétegek eseté­ben nem volt meg. Szerves oldószerekkel készített viaszoldatok alkalmazásával szem- 80

Next

/
Thumbnails
Contents