100070. lajstromszámú szabadalom • Készülék, szelvények levágására

Megjelent 1930. évi jnnius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI fSHH&L SZABADALMI BIROSAU SZABADALMI LEIRAS 100070. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Készülék, szelvények levágására. Schun Ichi Ono mérnök Tokio-Shi. A bejelentés napja 1929. évi április hó 30-ika. A találmány szelvények levágására szolgáló oly készülékre vonatkozik, mely­nek segélyével, egyetlen fogással, több száz tetszés szerinti értékpapír szelvényei 5 egyszerre vághatok le. E készülék alkal­mazásával sok időt és munkát takarítunk meg, mely munkát és időt eddig a nagy­számú értékpapírok e szelvényeinek le­vágására kellett fordítani. 10 Eddig az értékpapírok szelvényeit, egyenként vagy kis mennyiségben, olló vagy kés segélyével volt szokásos levágni, ami nagyszámú értékpapírnál, néhány száz vagy ezer ívnél, sok időt és mun-15 kát vett igénybe. A találmány e hátrány kiküszöbölésére oly vágókészüléket terem­tett, melynek segélyével, mint már fen­tebb említettük, nagyszámú értékpapír szelvényei a legrövidebb idő alatt vág-20 hatók le. A rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja példaképpen van fel­tüntetve. Az 1. ábra a készülék elölnézete, részben 25 metszete, a 2. ábra oldalnézete és részben metszete, a 3. ábra a késtartó távlati képe és rész­ben metszete, nagyobb léptékben. A (2) munkaasztalon megerősített (1) 30 oszlop kar révén van a (3) tokkal össze­kötve. E tokban a (4) tengely van ágyazva, mely a (3) tokon belül az (5) fo­gaskereket hordja. A (4) tengelynek a tokból kinyúló végén a (6) kar van meg-85 erősítve, melynek révén a tengely forgat­ható. A (7) vágófej (3. ábra) a (8) szárral van ellátva, mely az (5) fogaskerékkel kapcsolódó (9) fogasrúddal és (10) vezeték­léccel van ellátva, melyek a (3) tok (1. ábra) (19) vezetékén és a tok (11) fedő- 40 lemezének belső oldalán csúsznak. Ez el­rendezés folytán, ha a (4) tengelyen ülő (6) kar segélyével az (5) fogaskereket el­forgatjuk, a (8) szár és ezzel együtt a (7) vágófej függélyesen föl-lemozog. A (8) szár, melynek révén a (7) vágófej ily módon a (3) tokban vezetve van, e tok alján lép be úgy, hogy a vágófej, amint az a 2. ábrából látható, a (6) kar előre vagy hátra való forgatása által függélyes 50 irányban mozgatható. A (7) vágófejre, a (13) csavarok révén, egymással derékszöget bezáró két vagy több (12) kés van erősítve. A (7) vágófej a papírt leszorító (14) lemezt hordja a 55 függélyes, e lemezen megerősített (15) csapszegek révén. E csapszegek mind­egyike körül a (16) rúgó van tekercselve, melyek vége1 a (14) lemez felső oldalán nyugszik, míg e lemez alsó felülete, a rú- 60 gók hatása alatt, az egymásra helyezett (17) értékpapírokra szorul. A vágófej be­hatása alatt a késélek, nyugalmi helyzet­ben, a (14) lemez alsó felületével egy ma­gasságban vagy valamivel feljebb fognak 65 elhelyezkedni. Annak megakadályozása céljából, hogy a késélek a (2) munka­asztallal való érintkezéskor megsérülje­nek, e munkaasztalba (18) falemez van helyezve. A (4) tengely másik végén 70 [vagyis a (6) karral ellentett végén] el­lensúly vagy (a rajzon fel nem tüntetett) rúgó alkalmazható oly célból, hogy a vágófej az emelt normálhelyzetben tar­tassék. 75 A készülék működése a következő: A vágófejet a kar segélyével emeljük és az egymásra helyezett értékpapírok levá-

Next

/
Thumbnails
Contents