99861. lajstromszámú szabadalom • Fűtőkályha

falát surolniok kell és eközben melegüket a légkeringőcsövekben keringő szobaleve­gőnek átadják. A hatás fokozására és biztosítására a 5 tüzelőtér felső részében a (h, i) terelőfelü­letek vannak beépítve. Az egyik (h) terelő­felület a tüzelőteret a legfelső légkeringő­eső, magasságában olykép zárja el, hogy a tűzgázok a kürtőbe csakis a liógkeringő-10 csövek között, vagy pedig azoknak meg­kerülésével, a másik (i) terelőfelület men­tén juthatnak, előzőleg azonban a kály­hának (n) fedőlapját is végig súrolni kénytelenek. E célból az (i) terelőfelület 15 a szélső légkeringőcsövekkel párhuzamo­san halad, azután pedig a másik (h) terelő­felület és a kályha (n) fedőlapja közé nyúlik. A huzat alkalmas helyen beépített (j, o) huzatelzáróval, ill. huzatszabályozó-20 val szabályozható. A felső (m) elzárható nyílás kizárólagosan tisztitócélokra szol­gál, mivel e kályhánál a tüzelőanyagot csakis az alsó (b) tüzelőajtón át juttatjuk a rostélyra. E fűtőkályhának kitűnő volta 25 főképpen lánggal égő tüzelőanyagoknak (fa, szén) alkalmazásánál szembetűnő-A találmány szerinti kályhának hasz­nálati és működési módja az eddigiek alapján világos. A kályhának átellenes 30 határoló faláig kinyúló (f) csövekben a szoba levegője kering, e csövek aránylag vékony, jó liőv ez életképességgel bíró fém­ből készülnek és ilykép a tűzgázok mele­gét hőcsere útján a szoba levegőjének 35 adják át, éppen ezért befutás után a szoba igen gyorsan melegszik. Mivel azonban egyidejűleg a vastag (g) samottbélés fel­hevül és a kályhának huzata is pontosan beszabályozható, azért a szoba átmelege­dese után, a huzat lecsökkentésével, tig'y 40 a kályha, valamint a szoba igen sokáig melegen tartható. Fontos, hoogy az (f) lég­keringő csövek elég sűrűn legyenek elren­dezve, az elrendezést szabályos sorokban eszközöljük, mely a légkeringőcsövek falá- 45 nak tisztítását megkönnyíti. Szabadalmi igény. Fütőkályha, melynél a füstgázok útjába a kályha testén áthatoló előnyösen víz­szintes légkeringőcsövek vannak be- 50 építve, azáltal jellemezve, hogy e lég­keringőcsövek a kályha tüzelőterében oly sűrűn vannak elrendezve, hogy a tűzgázok e légkeringőcsövek között azokkal bensőleg érintkezve juthatnak 55 csak a kürtőbe, jellemezve továbbá e légkeringőcsövek fölött a kályhába be­épített két terelőfelület által, melyek közül az egyik (h) terelőfelület a leg­felső légkeringőeső magasságában a 60 tüzelőteret olykép zárja, el, hogy a füst­gázok a légkeringőcsövek között, vagy azoknak megkerülésével juthatnak a kürtőbe, míg a másik terelőfelület a szélső keringőcsövekkel párhuzamosan 65 haladva a másik terelőfelület és a kályha fedőlapja közé nyúlik és a fűtő­gázokat a kürtőbe jutásuk előtt a kályha fedőlapja mentén végig vezeti. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomtla, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents