99840. lajstromszámú szabadalom • Mozdony-túlhevítő, a felső forrógőzkamrát az elsó forrógőzkamrától elválasztó közfalon elrendezett szabályozószelepekkel

Megjelent 193Q. évi májvis hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99840. SZÁM. — Y/c. OSZTÁLY. Mozdony-túlhevítő, a felső forrógőzkamrát az alsó forrógőzkamrától elválasztó közfalon elrendezett szabályozószelepekkel. Schmidt'sche Heissdampfgesellscliaft m. b. H. Kassel-Wilhelmshöhe. A bejelentés napja 1929. évi március hó 30-ika. A találmány tárgya mozdony túlhevítő a felső forrógőzkamrát az alsó forrógőz­kamrától elválasztó közfalon elrendezett szabályozószelepekkel és ujjszerűen egy-5 másba nyúló nedvesgőz- és forrógőzkam­rákkal, amelyekhez a túlhevítők végei vannak kapcsolva. A találmány célja első sorban ily túlhevítőkhöz való igen kompendiózus túlhevítőgyíijtőszekrény lé­tO tesítése, mely a kazán hossztengelye irá­nyában különösen rövid. E célból az ujj­szerűen egymásba nyúló forrógőzkam­ráktól rézsútosan előrefelé emelkedő csa­tornák vezetnek a nedvesgőzkamránál 15 magasabban fekvő felső forrógőzkamrá­hoz. Ezáltal a forrógőzkamrákat a ned­vesgőzkamrához közel hozhatjuk és en­nek dacára a felső forrógőzkamrához áramló túlhevített gőz számára elegendő 20 nagy áramlási keresztmetszeteket nyer­hetünk. Az ujjszerüen egymásba nyúló nedvesgőzkamráknak mellső fala, melyet ismeretes módon légrések választanak el a gyüjtőszekrénytesttől, célszerűen fel-35 felé és hátrafelé lejtős. A nedvesgőzkam­rák mellső falának e lejtős kiképzése is hozzájárul a gőzgyiijtőszekrény szerkezeti hosszának megrövidítéséhez. A találmány szerint továbbá azon sza-30 bályozószelepeken kívül, melyek a túl­hevítőtől a géphez való gőzhozzávezetést szabályozzák, még egy, ugyancsak d> SZR-bályozóemelőtől vezérelt szelep van alkal­mazva a túlhevítőtől elágaztatott fúvó-35 vezeték számára. A szelepek vezérlése emellett olyan, hogy a szabályozóemelő egyik állásában a szabályozószelepek és a fúvószelep zárva vannak, a szabályozó­emelő második állásában a fúvószelep nyitva és a szabályozószelepek zárva 40 vannak és végül a harmadik állásban a fúvószelep zárva, a szabályozószelepek pedig nyitva vannak. A szabályozószele­pek és a fúvószelep — két fúvóvezeték esetén a két fiivószelep — előnyösen egy- 45 más mellett azon közfalon vannak elren­dezve, mely a felső forrógőzkamrát az alsó forrógőzkamrától elválasztja, mely utóbbihoz a géphez és a fúvóhoz vezető vezetékek csatlakoznak. 50 A csatolt rajz a találmány tárgyát ké­pező mozdonytúlhevítő egy példaképpen vett foganatosítási alakját tünteti fel. Az 1. ábra a mozdony tekintetbe jövő mellső részének hosszmetszete; az 55 la. ábra az 1. ábrán feltüntetett szabá­lyozószelep metszete, nagyobb lépték­ben; a 2. ábra bal fele az 1. ábra (2L—2L) vo­nala szerint, jobb fele pedig az ábra (2R— 60 2R) vonala szerint vett vízszintes met­szet; a 3. ábra bal fele az 1. ábra (3L—3L) vo­nala szerint, jobb fele pedig az 1. ábra (3R—3R) vonala szerint vett függőleges 65 metszet; a 3a. ábra a szabályozószelep változatá­nak az la. ábrának megfelelő feltünte­tése: a 4., 5., 6. és 7. ábrák részletek távlati 70 képe; a 8a., 8b. és 8c. ábrák a szabályozóemelő

Next

/
Thumbnails
Contents