99714. lajstromszámú szabadalom • Berendezés égési erőgépeknél a tüzelőanyagkeverék és a mindenkori üzemi viszonyok összhangbahozatalára

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jHlgBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99714. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Berendezés égési erőgépeknél a tüzeló'anyagkeverék és a mindenkori üzemi viszonyok összhangbahozatalára. Critchlow Walter Grover gyáros Wheaton (É. A. E. Á.). A bejelentés napja 1929. évi május hó 11-ike. A találmány égési erőgépek számára szolgáló oly berendezésre vonatkozik, melynek célja, hogy a hengerekbe lépő tüzelőanyagkeveréket a mindenkori üzemi 5 viszonyoknak megfelelően szabályozza A berendezést zárt tartály képezi, mely a tüzelőanyagkeveréket az elgázosítótóJ a hengerek bebocsájtó nyílásához vezető vezetékkel áll összeköttetésben. A tartály 1° légbebocsájtó nyílással is el van látva, melyen át a dugattyúk a szívólöketné] levegőt szívnak a tartályba. A találmány szerinti berendezés alkalmazása esetén égési erőgépeknél nagy tüzelőanyagmeg-15 takarítást érünk el és megakadályozzuk azt, hogy a hengerek belsejében szilárd szén rakódjék le. A találmány szerinti berendezés oly szerkezeteket tartalmaz, melyek kézzel 20 vagy önműködően beállíthatók, úgyhogy a találmány szerinti berendezés a legkii lömbözőbb géptipusoknál alkalmazható és az égési erőgép minden üzemi viszony mellett a megkívánt módon működhet. 25 A mellékelt rajz példaképen a talál­mány néhány íoganatosítási alakját tün­teti fel. Az 1. ábra az égési erőgépre szerelt beren­dezés oldalnézete, a 30 2. ábra pedig ugyanannak hosszmet szete. A 3. ábra az 1. ábra szerinti berendezés nél alkalmazott nedvességgyűjtő kamra metszete, a 35 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala mentén vett metszet. Az 5. ábra a berendezés más foganatosítási alakja. A 6. ábra az 5, ábra 6—6 vonala szerint vett hosszmetszet, amelynél azonban a be- 40 rendezést nem függőleges, hanem vízszin­tes helyzetben ábrázoltuk. A 7. ábra a 6. ábra szerinti berendezés légszabályozószerkezetének felülnézete, a 8. ábra a 6. ábra 8—8 vonala mentén 45 vett metszet, a 9. ábra az új berendezés önműködő ve­zérlésű foganatosítási alakjának részben metszete, részben nézete, a 10. ábra az elgázosltó kibocsájtó nyílá- 50 sához csatlakozó, a hengerekhez vezető bebocsátó csatorna egy részének kereszt­metszete és egyúttal a találmány szerinti berendezés további foganatosítási alakja, A 55 11. ábra a 10. ábra 11—11 vonala men­téin vett függőleges metszet, a 12. ábra az 5. és 6. ábrák szerinti fo­ganatosítási alaknál alkalmazott szelep­szerkezet kézi vezérlésű szabályozószerke- 60 zete, továbbá a gép és a kapcsolótábla egyes részeinek metszete, végül a 13. ábra azon szerkezet hosszmetszete, melynek segítségével a kézzel működte­tett szabályozó szerkezet a kapcsolótáb- 65 Iához van erősítve. A találmány szerinti berendezésnek az első négy ábrán feltüntetett foganatosí­tási alakja olyan szerkezeteket mutat, melyek csekély és szabályozható mennyi- 70 sógíí nedves levegőnek az elgázosítótól az égési erőgép hengereihez áramló tü­zelőanyagkeverékbe való bebocsájtását en­gedik meg. A találmány ezen foganato­sítási alakja a megkívánt és teljesen 75 meghatározott üzemi viszonyoknak meg­felelően állítható be. A rajzon feltüntetett valamennyi foga-

Next

/
Thumbnails
Contents