99665. lajstromszámú szabadalom • Vízijármű

31egjelent 1930. évi április hó 3 5-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99665. SZÁM. — XV/c. OSZTÁLY. Vízijármű. Vadas Jakab kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1929. évi jnlius hó 20-ika. A találmány vizijárműre vonatkozik, melynek lényegét, üreges testek révén, a víz felszínén tartott keret, erre felfüg­gesztett ülőalkalmatosság, pl. ülődeszka és 5 a jármű továbbítására szolgáló, a keret oldalain elrendezett, forgattyúval meg­hajtható lapátok alkotják. Az ülődeszka felfüggesztő szerveinek hossza úgy van megválasztva, hogy az ülődeszkán nyiar-10 galó személy legfeljebib vállmagasságig merül víz alá, mik őzben a lapátok meg­hajtó forgattyúit kényelmesen kezelheti. Hogy a Viiaijármű szállítás közben cse­kély férőhelyet igényeljen, az, ülődeszka 15 felfüggesztő szervei egyrészt hajlékonyak és ia lapátok másrészt billenthető csap­ágyban oldhatóan vannak ágyazva, úgy­hogy a hajtóforgatty úkkal együtt ki­emelhető. 20 A találmány tárgyának célszerű meg­oldási alakjánál az ülődeszka két végén egy-egy támla van elrendezve. A támlák, melyek használati helyzetükben egy-egy ütközővel vauinak rögzítve, szállításkor, 25 az ülődeszkára lecsappamthatók. A találmány szerinti jármű mellső ré­szén ugyancsak felhaj tót-est gyanánt szol­gáló, a jármű hossztengelye felé konver­gáló, célszerűen, csúcsban összefutó üre-30 ges fadob van elrendezve, amely a jármű­keret felé lengethető. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példlaképeni megoldási alakját szemlél­teti. Az 35 1. áibna a készülék oldalnézete. A 2. ábra felülnézet. A célszerűen fából készült (1) keret elől (4), hátul (2, 3) gumitömlőkkel van el­látva, amelyek felfújt állapotban a kere­tet a víz felszínén tartják. A gumitömlők 40 (5) lécek révén vannak az (1) keret pere­méhez erősítve. Az, (1) keretből lecsüngő, célszerűen hajlékony (7) vonószervekre nyeregalaíkú (6) ülődeszka van erősítve, ahol is a vonóiszervek hossza úgy vian 45 megválasztva, hogy a (6) ülődeszkán nyar­galó személy legfeljebb vállig merül a vízbe. A (6) ülődeszka, hosszának és alak­jának kellő megválasztása esetén, két sze­mélynek biztosít kényelmes ülést. Ha 50 ezek egymással szemben ülnek és hátukat a (6) ülődeszka két végén, csuklósan meg­erősített (8) támláikon megtámasztják, ak­kor a (13) fogantyúk segélyével a (9) la­pátok tengelyét kényelmesen meghajthat- 55 iáik. A (8) támláik a (6) ülődeszkára esiap­panthatók s álló helyzetükben egy-egy üt­köző rögzíti őket. A (9) lapátok tenge­lyei oly (10) csapágyakban vannak ágyazva, amelyek a (12) csavarok meg- 60 lazítása után, az, 1. ábrában feltüntetett nyíl irányában, a (11) csuklók körül, fel­felé lengethetők. Ez elrendezés eélja, hogy a (9) lapát okát. tengelyeiJkkel és meghajtó (13) fogantyúikkal leszerelhessük, ami szál- 65 lítás közben csökkenti a jármű térszük­ségletét. Szállítás közben a (9) lapátok, tartozékaikkal együtt, pl. a (6) ülődeiszkán rögzíthetők. A felhajtás növelésiére, az (1) keret.70 mellső oldalán, célszerűen a keret hossz­középsíkja felé konvergáló, üreges (14) fadob van megerősítve, mely célszerűen a (15) csfuMó körül lengethető és így az (1) keretre csappantható. A (14) fadob 75 egyúttal csónakra emlékeztető külsőt köl­csönöz a járműnek és elősegíti a víz hasí­tását.

Next

/
Thumbnails
Contents