99634. lajstromszámú szabadalom • Eljárás játékkártyák tartósságának fokozására

Megjelent 193Q. évi április hó 15-én« MAGYAR KIKÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99634. SZÁM. — Xni/d. OSZTÁLY. Eljárás játékkártyák tartósságának fokozására. Id. Piatnik Adolf gyáros Wien. A bejelentés napja 1929. évi május hó 31-ike. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi április hó 4-ike. Tudvalevőleg a játékkártyák szegélyeit eddig ínég nem látták el védJő bevonattal. A nyomással ellátott íveket (ívcsomagokat) csinozták és azután egyenként a vágógép-5 ben széjjelvágták. Ennek folyományakép a játékkártyáknál védetlen metszési szé­lek adódtak, melyek használatnál csakha­mar bepiszkolódtak és különösen nedves­ség folytán kifestettek, úgyhogy a játék-10 kártya igen gyorsan használhatatlanná vált. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi játékkártyák tartósságának fokozására, mely eljárás ezen hátrányokat kiküszöböli 15 és melynek lényeges jellemzője abban áll, hogy a megmetszett kártyacsomagok, amíg egy sajtóban (aranyozó sajtóban) vannak befogva, simára hántatnak, liegömbölyíttet­nek és azután a szélek bepiszkolódásának és kifeslésének elkerülésére csinozással lát- 20 tatnak el. A szárítás után a kártyákat sí­mítjuk. Szabadalmi igény: Eljárás kártyák, főkép játékkártyák tartós­ságának fokozására, azáltal jellemezve, 25 hogy a megmetszett kártyacsomagokat, mialatt aranyozó sajtóban vannak be­fogva, simára hántjuk, lejgömbölyítjük, azután a szélek bepiszkolódásának és kifeslésének megakadályozására csino- 30 zással látjuk el és végül szárítás után simítjuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents