99601. lajstromszámú szabadalom • Traktorhajtású darálógép, különösen olajpogácsák feldolgozására

Megjelent 1930. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI M SZABADALín BIROSAG iSZABADALMI LEIRAS W'6 99601. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Traktorhajtású darálógép, különösen olajpogácsák feldolgozására. jKüline" Mezőgazdasági Gépgyár R.-T. Moson. A bejelentés napja 1929. évi március hó 19-ike. Az eddig ismert mezőgazdasági daráló­gépek nagy hátránya, hogy nem voltak alkalmasak olajpogácsák feldolgozására, hogy a' kapott dara általában túldurva volt és hogy nem voltak gépi hajtásra beren­dezve, úgyhogy teljesítményük a mai foko­zott munkakövetelményre való tekintettel túlságosan kicsiny volt. A jelen találmány célja már most oly 10 traktorhajtású darálógép létesítése, mely különösen olajpogácsáknak, de általában mindennemű szemes és csöves terménynek feldolgozására alkalmas és mely nagv tel­jesítménnyel tűnik ki. 15 Ennek megfelelően a jelen találmány szeri ni a géptengely egy előtörőt és egy darálókészüléket működtet, ahol is a gép­tengelyi, ráerősített szíj tárcsa segélyével, valamely erőgép, pl. traktor hajtja. 20 A találmány szerint továbbá a gépten­gelyre egy köszörűkészülék is fel van sze­relve, miáltal a gép szerszámai, működési helyükön, minden időveszteség nélkül min­denkor hatályos munka elvégzésére rend-25 ben tarthatók. A mellékelt rajzokban a találmány pél­daképen két foganatosítási alakban van feltüntetve. Az első foganatosítási alak mindennemű 30 szemes és csöves termény, a második fo­ganatosítási alak különösen olaj pogácsa fel­dolgozására szolgál. Az t. ábra az első foganatosítási alak függé­lyes hosszmetszete. A 35 2. ábra felülnézet. A 3. ábra baloldali homloknézet. A 4. ábra a második foganatosítási alak függélyes hosszmetszete. Az 5. ábra felülnézet. A (i. ábra a köszörülőkészülék tengelyi rá- 40 nyú metszete. J:' Az első foganatosítási alaknál (1. ábra) az (1) garatot a tulajdonképem munka­terektől a (2) csapóajtó választja. A (2) csapóajtó egy nyílását, mely a darálókészü- 45 lék közelébe esik, a (3) tolóka zárja el. Ha ugyanis oly anyagok kerülnek feldol­gozásra, mint pl. csövestengeri vagy olaj­pogácsák, akkor az egész csapóajtót ki­nyitjuk, miáltal a feldolgozandó termény 50 az (1) garatból az előtörőbe jut és ennek egész terét megtölti, ahol is azt az előtörő szerszámai hatályosan felaprózzák; a ter­mény csak a felaprózás után kerül aztán a darálókészülékbe. Ha ellenben oly ter­mény kerül feldolgozásra, melynél ilv fel­aprózás fölösleges, akkor a (2) csapóajtót zárva tartjuk és csupán a (3) tolókát nyitjuk meg, ekkor a feldolgozandó ter­mény az (1) garatból az előtörő bal szé­lére kerül, ahonnan előzetes felaprózás nélkül jut a darálókészülékbe. Az előtörő álló és forgó szerszámok­kal van felszerelve. Az álló szerszámok a következők: A (4) törőteknő (2. ábra), melynek ferdén elrendezett élei, hatályos munkavégzés mellett, még a terményt a darálókészülék felé is irányítják; a (4) törő­teknő munkáját az (5) acélkés és a (6) törőgyűrű egészíti ki (1. ábra); a (4) törő-55 60 65 70 teknő egyik oldala facsapokkal van a gép­testhez erősítve, melyek az előtörőnek túl­ságos terhelésekor eltörnek, amikor az elő­törő lebillen. Az előtörő forgó szerszámai a következők: a (7) hátsóbütyök, a (8) törőbütyök, a (9) törőszárny, a (10) törő­csavar és a (11) törőkúp. A termény, a szerszámok továbbító ha-75

Next

/
Thumbnails
Contents