99557. lajstromszámú szabadalom • Ütközőpecek csapokhoz

Megjelent 1930. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99557. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Ütközó'pecek csapokhoz. Junker & Ruth A.-G. Karisruhe. A bejelentés napja 1929. évi május hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi március hó 19-ike. Gázcsapokat majdnem kizárólag úgy­nevezett kisbeállítással látnak el, melynek célja az, hogy a gáznak egy ütköző által határolt legkisebb mennyiségét bocsássák 5 át. Sok esetben azonban ezt a minimális gázáramot akként kell szabályozni, hogy a mindenkori helyi gázviszonyoknak meg tudjunk felelni. A találmány ezzel szem­ben igen egyszerű és az előállítási költség 10 is csekély. A találmány tárgya ütköző­pecek, mely a csapkúpon van elrendezve és mely hosszirányban elállítható, úgy­hogy az beállítása szerint többé-kevésbbé kiáll és ezáltal a minimális gázáram sza-15 bályozását megengedi. A mellékelt rajzban a találmány sze­rinti ütközőpecek példaképen egy fogana­tosítási alakban van feltüntetve. Az 1. ábra az ütközőpecekkel ellátott gáz-20 csapnak oldalnézete. A 2. ábra a csapnak vízszintes metszete a záró állásban. A 3. áb-ra vízszintes metszet a csapnak „kisbeállítású,, állásában. A 25 4. ábra vízszintes metszet a csapnak egy másik „kisbeállítású" állásában. Az (1) gázcsapban (1. ábra) a (2) csap­kúpon a csavar gyanánt kiképezett elállít­ható (3) ütközőpecek van alkalmazva. Ez 30 a (3) ütközőpecek, a (2) csapkúpból kiálló végén, a (4) hengeres nyakkal (2. ábra) és az (5) kúpcsúccsal van ellátva. A csapnak záró állásában a (3) ütközőpeceknek (4) hengeres nyaka a csaptok (6) ütközőjéhez 35 fekszik, amikor is közömbös, hogy a (3) ütközőpecek mennyire áll ki, mert az a (6) ütközőnek egyenes kiképzése folytán, (4) hengeres nyakával mindig a (6) üt­közőbe ütközik, úgyhogy a (2) csapkúp (7) fogantyújának állása mindig ugyanaz 40 marad. A csapnak kisbeállításánál a csaptok­nak (8) íitközőfelülete az ütközőpecek (5) kúpcsúcsa szerint igazodik. Eme kiképzés folytán csak az (5) kúp kerül ütközésbe 45 (3. ábra). A (3) ütközőpeceknek állása ahhoz a megengedett legkisebb gázmeny­nyiséghez igazodik, melyet egy helytálló ütközőpecek határoz meg, az a nyitási szögnek megfelelően. 50 Ha a (3) ütközőpecek a kisbeállításnál a legnagyobb gázátáramlásra van beál­lítva (4. ábra), a nyitási szög [3. Az a és ^ szögeknek összehasonlításá­nál azonnal kitűnik, hogy a ($ szögnél a 55 gázátáramlás nagyobb. A (3) ütköző­peceknek elállítása révén tehát a kis­beállításnál a legnagyobb és a legkisebb gázátáramlás közti állást szabályozhat­juk. Az ütközőpeceket minden fajtájú 60 csapnál alkalmazhatjuk. Szabadalmi igények: 1. Ütközőpecek mindennemű csapok, kü­lönösen gázcsapokhoz, jellemezve az­által, hogy az a csapkúpban, hossz- 65 irányban eltolhatóan van elrendezve. 2. Az 1. alatt igényelt ütközőpeceknek fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal hogy az hengeres nyakkal és ehhez csatlakozó kúpcsúccsal van kiképezve. 70 3. Az 1. és 2. alatt igényelt ütközőpecek­nek foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy az a csapkúpnak záró ál­lásában, hengeres részével, a csaptok-

Next

/
Thumbnails
Contents