99537. lajstromszámú szabadalom • Gumi-lábbeli

Megjelent 193Q . évi április hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99537. SZÁM. — I/b. (I i., Xl/b.) OSZTÁLY. Gumi-lábbeli. Dr. Dorogi István, dr. Dorogi Lajos mérnökök és dr. Dorogi és Társa Gumigyár R.-T. Budapest-Albertfalva. A bejelentés napja 1929. évi január hó 31-ike. Az ismert gumi-lábbelieknek, pl. cipő­védőknek, melyek esetleg a cipősarok át­eresztésére szolgáló kivágással és illetve vagy boka- vagy harisnyavédővel vannak 5 ellátva, továbbá fürdőcipőknek, slipperek­nek stb. hátránya, hogy nem hajtogathatok össze kis férőhelyre, azon célból, hogy kis tokban elhelyezhetők legyenek. Még ha egy­másra fektetett talpakkal helyezzük el lo őket, akkor is aránylag sok helyet igényel­nek. Emellett közvetlenül használat utáni, tehát legalább a talpon beszennyezett álla­potban való becsomagolásuk alig lehetséges anélkül, hogy a kezünket be ne szeny­! 5 nyeznők. A találmány ezt a hátrányt kiküszöböli és lényegében abban van, hogy a gumi­lábbeli talpa a hosszközépvonal mentén be­vagy kifelé van hajtogatva. Használat köz­>0 ben, amikor a láb vagy a védendő cipő stb. a gumiból való lábbelit feszítet álla­potban tartja,, a két talpfél egy, a láb talpával párhuzamos síkban fekszik. Mi­helyt azonban a gumi-lábbelit a lábról Í5 v agy a cipőről stb. lehúzzuk, a két talpfél, járófelületével, a hosszközépvonal körül összecsappan, úgyhogy az aránylag vastag talp már csak fél akkora helyet foglal el, mint használat közben vagy mint az eddigi $0 gumi-lábbeli. Minthogy továbbá a két talp­félnek használat közben beszennyezett járó­felülete önmagától, összecsappan, a kézzel tulajdonképen nem is jutnak érintkezésbe, úgyhogy a használt gumi-lábbelinek vala-Í5 mely tokban stb. való elhelyezése, kellő elővigyázat mellett a kéz beszennyezése nélkül lehetséges. Becsomagolásnál a láb­beli lágyabb részei (felsőrész, szár stb ), helykímélés céljából, az aránylag vastag és merev, összecsappantott talp körül gom- ío bolyíthatók. A találmány tárgyának példaképem ki­viteli alakját, befelé hajtogatott talppal, a rajz 1. ábrája oldalnézetben, a 45 2. és 3. ábra pedig az 1. ábra II—II, illetve III—III vonala szerinti metszet­ben és a 4. ábra a 2. ábrának megfelelő metszet­ben a lábbelire felhúzott állapotban szem- 50 lélteti. A talp, vagyis az aránylag vastag és ér­des (3, 3') járófelület (1. ábra) az (5) hossz­középvonal mentén befelé van hajtogatva, úgyhogy a (3, 3') talpfelek járófelületei 55 egymással párhuzamosan, egymás felé van­nak fordítva (2. ábra). A vastagabb (3) járófelülethez csatlakozó vékonyabb (4) talprész célszerűen ugyanúgy van hajto­gatva. 60 Ha a védőt a lábbelire, pl. cipőre rá­húzzuk, a részek a 4. ábra szerinti helyze­tet veszik fel, míg a lábbeliről való lehú­zásnál önmaguktól csappannak vissza az 1—3. ábra szerinti helyzetbe, amelyben az 65 esetleg beszennyezett (3, 3') talpfelek egy­máshoz simulnak, úgyhogy a védőnek vé­konyabb részeit, a kéz beszennyezése nél­kül, a talp köré gombolyíthatjuk vagy erre ráfektethetjük, úgyhogy a védő összerakott 70 állapotban a legcsekélyebb férőhelyet igényli és így kis tokban vagy táskában helyezhető el. További megoldás gyanánt az 5—8. áb­rák befelé hajtogatott talpú fürdőcipőt tün- 75 tetnek fel. Ezek az ábrák további magya­rázatra nem szorulnak. A találmány a felsorolt előnyökön kívül,

Next

/
Thumbnails
Contents