99490. lajstromszámú szabadalom • Vetőmagcsávázószer

Megjelent 1930. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99490. SZÁM. — X/ll. OSZTÁLY. Vetőmagcsávázószer. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1928. évi május hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1927. évi julius hó 23-ika. A 397.836. sz. német birodalmi szabada­lomban kimutattuk, hogy azon alkaliban oldható vegyületek gombaölő hatása, ame­lyek higanyt komplex kötésben tartalmaz-5 nak, lényegesen fokozható azáltal, ha cián­hidrogénsav sóit, illetve ferrociánhidro­génsavat keverünk hozzá. Mi már most azt találtuk, hogy a gombaölő hatás fokozása nincs a cián-10 hidrogénsavra és ferriciánhidrogénsavra korlátozva, hanem a ferriciánhidrogén­savnak, jódhidrogénsavnak sói és a cián­amidnak származékai ugyanezzel a hatás­sal bírnak. Miután az utóbbiaknak ma-15 gukban véve nincs gombaölő hatásuk, ez­ért nem volt előrelátható, hogy azoknak egyszerű hozzákeverése által sokkal jobb spóraölőhatást lehet elérni, mintha alkali­ban oldható orgános higanykomplex -20 vegyületeket magukban használnánk. 1. példa. 25 súlyrész o-krezolhigany­hidroxidet keverünk 10 súlyrész jód­káliummal. Ezen keverékből 0.5 súlyrészt, vízzel és alkalival 1 literre oldunk. Az 25 ezen oldattal kezelt kőüszögspórák többé nem csíráznak ki, míg ugyanazon higany­tartalommal bíró o-krezolhiganyhidroxid oldatának alkalmazásánál még fellép a csírázás. Jódkálium helyett ugyanazzal a hatással alkalmazhatók a ferriciánhidro- 30 génsav sói vagy a ciánamid származékai. 2. példa. 25 súlyrész o-krezol-Hg­hidroxidot keverünk 10 súlyrész kálium­ferriciániddel. Ezen keverékből 0.5 súly­részt azután úgy mint az 1. példában, egy 35 literre oldunk. Ha az így előállított ol­datba 60 percig kőüszögspórákat mártunk be és azután szokásos módon tovább ke­zeljük, akkor nem áll be többé csírázás. 3. példa. 25 súlyrész o-krezol-Hg- 40 hidroxidot 10 súlyrész nátriumciánamid­dal keverünk. Ezen keverékből 0.5 súly­részt vízzel és alkalival 1 literre oldunk. A kőüszögspórákból, amelyeket ebbe az oldatba, úgy mint fent, bemártunk és szo- 45 kásos módon tovább kezelünk, már csak egyes spórák csíráznak ki. Ha a fent említett sók hozzáadását el­hagyjuk, akkor a kőüszögspórák még ki­csíráznak. 50 Szabadalmi igény: Vetőmagcsávázószer, amely orgános, al­kaliban oldható higanykomplexvegyü­leteknek a jódhidrogénysav sóival való keverékeiből áll. 55 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents