99154. lajstromszámú szabadalom • Sárfogó gépjárművekre

Meg-jelent 1930. évi február li ó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99154. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Sárfogó gépjárművekre. Schneider Arno festőinester Döbeln. A bejelentés napja 1928. évi julins hó 26-ika. A bejelentés tárgya oly készülék, mely gépjárműveknek kerekeire alkalmazva sárnak és víznek oldalirányú szétfreecsie­nósét megakadályozza és ezáltal megszün-5 teti azon kellemetlenséget, hogy a gyor­san haladó gépjárművek a személyeket, akik mellett elhaladnak, befreosfceljék. A rajzon a találmánynak egyik példa­képem, kiviteli alakja látható és pedig az 10 1. ábra annak oldalnézete, eltávolított burkolólap mellett, a 2. ábra az 1.ábrához tartozó elölnézete míg a 3. ábra a készülék burkolatának, ill. házanak alulnézete. 15 A találmány (1) házból áll, mely leve­hető (2) fedővel, tömítettan elzárható és mely ház a kerékagyra (3) esőnyúlvánnyal van erősítve. A találmány tárgya a gépjárműhöz nem 20 mereven, hanem engedékenyen van erő­sítve, azért, hogy a jármű kerekednek az úttest gödreibe való jutásakor a találmány szerinti sár- ós szennyvédő készülék ne sérülhessen meg. 25 E célból a készülék házának hátsó ré­sziéhez kissé hátrahajló (4) csap van erő­sítve, melynek felső végében az (5) ve­zetőcsigia van ágyazva, amely körül a (6) drótkötél fut. A vezetőcsiga felett a 30 drótkötél kiugráséit msggátló fogókén gyet van elrendezve. A drótkötélnek egyik vége az (1) háznak (7) részéhez van erő­sítve, másik vége pedig a (8) tekercsrúgó közbeiktatásává,! a (10) sárvédőhöz erősí-35 tett (11) lökőkarnak alsó (9) végéhez va,n erősítve, míg e (11) rúdnak felső vége a Í10) sárfogó (12) részéhez csuklósan van erősítve. A (8) rúgó oly erősre méretezendő, hogy az egész készüléket vízszintes helyzetében 40 megtarthassa. A (11) lökőrúd a mellső ko­csikerekeknél olykóp erősítendő meg, hoigy a mellső kormányzókerekeknek elállítása­kor, a lökőrudak azokkal érintkezésibe ne juthassanak. A (11) lökőrúdnak felső vége a (10) sárfogóhoz, a (12) helyen csuklósan 45 van erősítve, míg e lökőrúdnak alsó része, az (1) házon elrendezett (13) vezetékben vezetve van. A (3) csődarab körül, (14) golyók közbe­iktatásával, kétrészű, golyófészekszerű 50 (15) gyűrű van elrendezve, mely a (16) esőnek toldatát alkotja, amely csőben a (18) rúgó hatása alatt álló (17) orsó eltol­hatóan van elrendezve. A (17) orsóhoz a (19) lemez van erősítve, melynek széléhez 55 a (20) kefe van erősítve. A (16) esőhöz a (21) oldalkar van erősítve, mely a (22) csuklórúdnak egyik végéhez kapcsolódik, míg e csuklórúdnak másik vége a (23) rúdhoz kapcsolódik, mely az (1) háznak 60 (24) csapja körül, felső végiéivel lenghetően van ágyazva, míg e (23) rúdnak másik vége a (25) csővel forgathatóan van ösz­szekötve, mely csőben a második (28) kefé­nek (27) lemezét hordó (26) orsó, (29) rúgó 65 ellenében mozgékonyan van elrendezve. A (15) gyűrűnek kar nyúlványához (30) rúgó kapcsolódik, mely másik végével az (1) háznak belső falához van erősítve és a gyűrűt a rajzom feltüntetett helyzetében 70 igyekszik megtartani. A (25) cső és i(23) rúd közé iktatott (31) rúgóniak sízintén az a rendeltetése, hogy a (23, 25) részeket kezdőhelyzetükben rugalmasan megtartsa. A keféknek tartólemezeit hordó (16, 25) 75 csövek a készülék házfalának kivágásában el állíthatók, mely elállítás két különböző, egymásmellett fekvő síkiban történik oly­kép, hogy a tartólemezek szélén elrende­zett sörték egymás mellett elmozognak. A 80

Next

/
Thumbnails
Contents