97949. lajstromszámú szabadalom • Hangszóró

Megjelent 1939. évi július lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 9*7949. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Hangszóró. grróf Zichy László műegyetemi hallgató Wien. Bejelentés napja 1928. évi junius hó 6-ika. Ausztria-i elsőbbsége 1927. évi jnnius hó 7-ike. Jelen találmány tárgya olyan hangszóró, melynek membrája úgy van elrendezve és rugalmasan oly módon van ágyazva, hogy az ismert hangszórók kellemetlen 5 mellékzöreje nem lép fel. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példaképem kivitéli alakja van fel­tüntetve. Az 1. ábra a hangszóró vázlatos hosszmet-10 szete. A 2. ábra az elektromágnesek elrendezé­sét szemlélteti a csévéléssel, felülnézet­ben. A 3. ábra a 2. ábrához tartozó oldal-15 nézet. A 4. ábra a magot hordó farugót felül­nézetben tünteti fel. Az 5. ábra a farugó oldalnézete. Mint a rajzon látható, két-két telkör-20 alakú, állandó (A, B) ill. (O, P) mágnes, melyek egynemű sarkai egymás felé van­nak fordítva, két (C) és (D), illetve (Q) és (R) elektromágnest hord. Ha az áramlökés a nyíl irányában érke-25 zik (2. ábra), úgy először az (A—B) mág­nes északi sarkához jut és a (C) elektro­mágnest az óramutató járásával ellentétes irányban körülfolyva, ott pozitív mágnessé­gét hoz létre. Mivel azonban egy északi 80 sarok már jelen van, annak erővonal­mezejét erősíti. Az áram ezután ugyan­ezen mágnes déli sarkához jut. Az itt levő (D) elektromágnest az óramutató járásá­nak irányában folyj a körül, tehát a déli 35 sarok erővonalmezejét is erősíti. Most az áram (O—P) mágneshez érkezik. Először a déli sarokhoz, melynek (R) elektromág­nesét az óramutató járásával ellentétes irányban folyj a körül. Az áram itt tehát északi sarkot törekszik létrehozni. Mivel azonban a meglévő déli sarok erősebb, 40 csak a mágnesmezőt gyöngíti. Végül az áram az (0—P) mágnes északi sarkához érkezik, melynek (Q) elektromágnesét az óramutató járásának irányában folyj a kö­rül, tehát ezt az erővonalmezőt is gyöngíti. 45 Mivel, mint említettük, a nyíl irányában érkező áramlökés az (A—B) máginespár mágnesmezejét erősíti, az (O—P) mágnes­párét pedig gyöngíti, az (F, G) vaslemezek az 1. ábrát tekintve, balra húzódnak. Ha 50 az áramlökés megszűnik, az (A—B) mág­nespár erővonalmezeje ismét gyöngébb lesz, az (O—P) mágnespáré pedig erősebb. Az (F, G) lemezek tehát jobbra húzódnak. Az (F, G) lemezek ezen ide-oda való mozgását '55 még az 1. ábra metszési síkjában rezgő (E) farugó is elősegíti, anélkül, hogy a hangnak (mint ez fémrugóknál és hason­lóknál fellép) fémes színezetet kölcsönözne. A feltüntetett kiviteli alaknál a farugót 60 középső vastagabb részén két egymással szemben fekvő (F, G) vaslemez veszi kö­rül, melyek mindegyike egy-egy elektro­mágnespár felé van fordítva. Az (E) farugó végei a (J) tokon csúszó és (K) csavar 65 segélyével beállítható (H) gyűrűben van­nak megerősítve, miáltal az (E) farugó a mágnespárokhoz képest beállítható. A hangszóró durva beállítása oly módon tör­ténik, hogy az állandó mágnesek egyik 70 párja (A, B), a (C, D) elektromágnesekkel együtt az (L) tárcsán van ágyazva, mely a (J) tok belsejében elcsúszhat és az (M) csavar segélyével beállítható, míg a finom beállítást az (E) fafugónak a (K) csavar 75 segélyével való eltolásával végezzük. Adott esetben a (Q, R) elektromágnesekkel el-

Next

/
Thumbnails
Contents