97898. lajstromszámú szabadalom • Női alsónadrág, különösen menstruáció esetére

Megjelent 1929. évi julivis hó 15-én. MAGYAR KIKÁLYi JKSgK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97898. SZÁM. — I/e. OSZTÁLY. Női alsónadrág, különösen menstruáció esetére. Özv. Balog* Dezsőné szül. Friedler Nelly magánzó Budapest. Bejelentés napja 1928. évi júlias hó 4-ike. Ismeretesek az oly női alsónadrágok, melyek rövidszoknyaszerű alapalakból az­által vannak nadrággá átalakítva, hogy alsó részüknek közepén, aránylag széles 5 harántirányú hí dresszel vannak ellátva, mely ezen ruhadarab mellső, alsó végének közepét, lefelé és hátrafelé ívalakban dom­borodva, a nadrág hátsó részének közepé­vel köti össze. Ekként a ruhadarab alsó 10 széle és a hídrész szélei között két, a com­bokat átbocsátó nyílás létesül. Az említett hídrész, melynek belső ol­dala, menstruációnál való használatkor, egyúttal a menstruációs betét (kötést 15 vagy vattát hordó vízhatlan heveder, pl. Billroth-vászonlap) felfekvő felülete gya­nánt szolgál, egyrészt aránylag nagy szé­lessége, másrészt a combok között a közé­pen mintegy mereven beszoruló alakja 20 folytán járásnál vagy más mozgásnál, különösen pedig menstruációnál és meleg időben igen kellemetlenné teszi a nadrág használatát. E hidrész nem képes a test­hez. illetve a testmozgáshoz kellően alkal-25 mazkodni, szélei összegyűrődnek és a com­bokat erősen dörzsölik vagy „vágják", Ezért oly nadrágokat is alkalmaztak, me­lyeknél e hídrész egészen keskeny szalag­ból áll, mely ugyan a testnek, illetve a 30 comboknak legszabadabb mozgását teszi lehetővé, de menstruációnál való haszná­latra (a betét felvételére) teljesen alkal­matlan. Az elsősorban említett eddigi nadrágok-35 nál a menstruációs betét megerősítése a nadrág belső felületéhez varrt gomblyu­kas, kis szalagokra való felgombolás ré­vén történt. A nadrág belsejében lévő gombok állandóan kellemetlen nyomást gyakoroltak a testre és így még inkább 40 fokozták az ezen nadrágok viselésének említett kellemetlenségét. A találmány szerint, mely az eddigi nadrágok összes hátrányait kiküszöböli, a nadrág alsó harántirányú középrésze két 45 egymást szabadon (egymással való össze­köttetés nélkül) keresztező, a nadrágból kiszabott vagy odavarrt (vagy felgombol­ható) haránthevederből áll, melyek csak a nadrág legalsó pontján lapolják át egy- 50 mást és a felfekvő felületet a legkisebb szükséges mértékre korlátozzák, egyéb­ként teljesen szabad, egymástól független mozgékonysággal rendelkeznek és így tökéletesen alkalmazkodnak a testrészek- 55 hez, illetve a test mozgásaihoz. Ekként a találmány szerinti nadrág akár rendes, akár menstruációs használatnál, a leg­kellemesebb viseletet biztosítja. A találmány szerint továbbá a men- 60 struációs betét felvétele céljából maga a nadrág (külön belső gomblyukas szala­gocskák nélkül) a betét gombjait kifelé átbocsátó lyukakkal van ellátva, úgy, hogy a betét gombjai mind a nadrág külső 65 oldalára kerülnek és így ezen gombok sem okoznak többé kellemetlenséget. A mellékelt rajzon a találmány szerinti nadrágnak példaképeni megoldási alakja van feltüntetve. Az 70 1. ábra a nadrág elölnézete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint. A 3. ábra metszet az 1. ábrának C—D vo­nala szerint (felülről nézve). A 75 4. ábra a nadrágnak a 3. ábrához ha­sonló metszetét, de menstruációs betét­résszel együtt mutatja. Az

Next

/
Thumbnails
Contents