97834. lajstromszámú szabadalom • Tűzhely

Megjelent 193 9. évi jul iu s hó 129 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97834. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Tűzhely. Vasárúgyár Részvénytársaság: Sopron cég:, Sopron. Bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 21-ike. A bejelentés tárgya tűzhelyekre és első­sorban az úgynevezett csikótűzhelyekre vonatkozik és célja ezek gyártásának egy­szerűbbé és olcsóbbá tétele, valamint a 5 kész gyártmányoknak tartósabbá tétele. E tűzhelyek tudvalevőleg két, egymáshoz csatlakozó főrészből állanak, és pedig a tűzhelylapot felvevő, U-alakú mellrészből, valamint a sütőcsövet felvevő toldatrész-10 bői. Eddigelé úgy a mellrésznek, valamint toldatrészének oldallapjai külön darabo­kat alkottak, amelyek szegecseléssel erő­sítettek össze. A szegecselési eljárás az előállítást meglassította és megdrágította, 15 azonkívül pedig a szegecselési helyek a füst kiszivárgása ellen nem nyújtottak teljes biztonságot. Végül a tűzhelylábak megerősítési helyén a tűzhelylemezek meggyöngíttettek, ami szintén a tartósság 20 és szilárdság rovására ment. A találmány szerinti tűzhelynél mind e hátrányok ki vannak küszöbölve és pedig azáltal, hogy a tűzhelynek úgy mellrésze, vala­mint toldatrésze egyetlen darab lemezből, 25 sajtolással és hajlítással, szegecselésmen­tesen vannak előállítva, hogy továbbá a lábak megerősítésére szolgáló lyukak széle peremezéssel megerősített tárcsák útján vannak kimerevítve. 30 A rajzon a találmánynak egyik példa^ képeni, kiviteli alakja látható, melytől a gyakorlatban, lényegének érintése nélkül, számos eltérés is képzelhető: Az 1. ábra a tűzhely toldatrészének távlati 35 képe. A 2. ábra az ennek előállítására szolgáló lemezt síkban kifejtve mutatva. A 3. ábra a tűzhelylábak megerősítésére szolgáló részlet függélyes metszetben éa nézetben. A 40 4. ábra a tűzhely mellrészének távlati képe. Az 5. ábra végül az annak előállítására szolgáló lemezt síkban kifejtve tünteti fel, A (b) tűzhelytoldatnak mellső részén, 45 alul (d) kivágása van (1. ábra), amelyhez a 4. ábrán látható mellrész hátsó (e) ré­szével, ismert módon, csatlakozik. A találmány szerint a sütőcsövet fel­vevő (b) toldatrésznek négy (h, i, j, k) ol- 50 dala, az 1—2. ábrákon látható módon, egyetlen, megfelelő alakúra kisajtolt le­mezből, hajlítás útján van előállítva, mi­mellett az egymáshoz illeszkedő (g, g') lemezszélek korcolva vannak. A felső (f) 55 lemezszélek befelé, az alsó (f) lemezszélek pedig kifelé vannak hajlítva. Az egyik (i) oldalrészen a sütő felvételére szolgáló (p) nyílás van kiképezve. A tűzhely mellrészének (m, n, o) oldal- 60 lapjai, a 4—5. ábrákon látható módon, ugyancsak megfelelően kisajtolt, egyetlen lemezből, hajlítás útján, egy daraban van­nak kiképezve, mimellett a középső (n) lezemrészen a tüzelőajtót felvevő (s) nyílás 65 van kiképezve. Az alsó és felső (f) lemez­szélek ugyanúgy vannak kihajlítva, mint a tűzhelytoldatnál. Az (m, o) oldalrészek hátsó (u) végei a (b) toldatrészhez, ismert módon, kapcsolódnak. Ügy a toldatrésznél, 70 valamint a mellrésznél az oldalfalakat sajtolással létesített (1) dudorodások me­revítik. A tűzhelylábakat csavarkötés útján fel­vevő (v) lyukak, a találmány szerint, oly 75 gyűrűszerű (x) tárcsákkal vannak kime­revítve, melyeknek belső szélüktől ki-

Next

/
Thumbnails
Contents