97731. lajstromszámú szabadalom • Eljárás timföld és salétromsav előállítására aluminium-nitrátokból

Megjelent 1929. évi .július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91731. SZÁM. — IYll/'l. OSZTÁLY. Eljárás timföld és salétromsav előállítására aluminium-nitrátokbé 1. I)r. Buchner Max igazgató Hannover-Kleefeld. Bejelentés napja 1928. évi január hó 3-ika. Német elsőbbsége 1927. évi január hó 3-ika. Ismert dolog, hogy aluminiumnitráto­kat hevítés által salétromsavra és alumi­niumoxydra lehet felbontani; ekkor meg­lehetősen híg salétromsav, nevezetesen 5 körülbelül 200 gr. egy literben, keletkezik. A salétromsav hozadék azonban nem quantitativ, hanem körülbelül 50—60%, míg az aluminiumnitrátban levő salétrom­sav egyéb része nitrosa alakjában kicsapó-10 dik. A bomlási hőfok körülbelül 140°. Az aluminiumnitrát teljes megbontásához azonban e vegyületet magasabb hőfokra kell felhevíteni. A találmány mindenféle aluminium-15 nitrátnak vakuumban való megbontásá­ban áll. Azt tapasztaltuk, hogy emellett az aluminiumnitrátot legnagyobbrészt sa­létromsavra és pedig erős töménységű sa­létromsavra (1 literben körülbelül 500— 20 550 gr.) és aluminiumoxydra lehet felbon­tani. Az aluminiumnitrátok salétromsavá­ból körülbelül 92% nyerhető ilyképen, a maradék nitrosa alakjában csapódik ki. Már 145°-nál a salétromsav 75%-a ledestil-25 lálható, a többi körülbelül 200°-nál. Ezen rendkívül kedvező eredményeket már 220 mm-nyi absolut nyomásnál elérjük. Mint az előbbiekben már említettük, mindenféle aluminiumnitrátot lehet va-30 kuumban előnyösen felbontani. Timföld előállításánál célszerűen oly aluminium­nitrátokból indulunk ki, melyeket sa­létromsavnak timföldtartalmú anyagokra, főkép agyagra való behatása által kap-35 tünk, amikor is a nyersanyag timföld­tartalmának megfelelő aequivalens meny­nyiségű salétromsavnál kevesebbet alkal­maztunk. Dacára annak, hogy timföld­tartalmú anyagok, pl. agyag, aránylag nehezen tárhatók fel, illetve oldhatók, az 40 aequivalens mennyiségnél kevesebb sa­létromsav dacára meglepő módon jóval több timföld megy át oldatba, mint amennyi normális aluminiumnitrátnak megfelel. 45 Ezen munkafolyamat — bázikus alumi­niumnitrát előállítása — különös előnye, hogy vastartalmú timföldtartalmú anya­gok alkalmazásánál oly messzemenő vas­mentesítés áll elő, hogy a kapott bázikus 50 alummiumnitrátból előállított aluminium­oxyd csak 1—1.5% FesO-at tartalmaz. Alkalmasint a feleslegben oldott alumi­niumoxyd eredményezi ezt. Ha az aequivalensnél kisebb mennyi- 55 ségű salétromsav segélyével előállított bá­zikus aluminiumnitrát-oldatot néhány óráig, vagy még tovább állni hagyjuk, vagy eleitől fogva lehűtjük, akkor a vas­tartalomnak körülbelül 0.7% FeaO értékre 60 való további süllyedését (vonatkoztatva AlíO-ra) érjük el. Bizonyos körülmények között a lehűtéssel addig mehetünk le, míg az oldat megmerevedik. Emellett meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy a 65 bázikus aluminiumnitrát kikristályoso­dásánál oly jelentékeny vasmentesítés áll be, hogy az illető készítményekből előállí­tott 100 gr. aluminiumoxyd nem tartal­maz többet, mint 0.1—0.5% FesO-at. 70 Ugyanezen eredményt érhetjük el, ha a bázikus aluminiumnitrátoldatokat a kris­tályosodásig bepárologtatjuk. A bázikus aluminiumnitrát egyszeri kristályosítás egyéb szennyezésektől is a legmesszebb- 75 menően megtisztítják. Azon tapasztala­tokkal ellentétben, melyeket más alumi­niumsó-vegyületeknél, főkép a szennye-

Next

/
Thumbnails
Contents