97676. lajstromszámú szabadalom • Eljárás padlóburkolat előállítására

Megjelent 1929. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 9 76 76. SZÁM. — VIH/c. OSZTÁLY. Eljárás padlóburkolat előállítására. Sclmeble Károly építőmester Zürich. Bejelentés napja 1928. évi október hó 1-je. A találmány tárgya eljárás oly padló­burkolat előállítására, mely linoleumhoz vagy efféléhez alátétül használható, me­lyen azonban közvetlenül is lehet járni. 5 A padlóburkolattól, hogy a gyakorlati követelményeknek megfeleljen, megköve­teljük, hogy hő- és hangszigetelő legyen, hogy továbbá a helyszínen rövid idő alatt egyszerű eszközök segélyével legyen elő-10 állítható és pedig bármilyen alapon, legyen ez akár fa, akár cement, stb. B követelményeknek a jelen találmány szerint az alább ismertetett módon előállí­tott padlóburkolat felel meg. Kovaföldnek, habkőnek, aprított para­fának, cementnek és víznek keverékéből plasztikus masszát készítünk és ezt az elő­zetesen megtisztított padlóra visszük fel. Előnyösnek bizonyult oly keverék, melyben rész parafaszemcse, 2 /s rész habkő és V« rész kovaföld van jelen. Hogy az ily anyagkeverék pl. betonpadlóval kössön, utóbbit vízzel megnedvesítjük. Ezt követö­leg száraz cementet hintünk rá vagy 25 cementtejet viszünk fel és csak ez után helyezzük el a masszát. A szárazon felhin­tett cement vagy a padlóra öntött cement­tej a masszának a betonpadlóval való benső kötését eredményezi; a betonpadló 30 ugyanis a kötéshez szükséges nedvességet a plasztikus masszától elvonja. Utóbbit magában véve ismert módon és ismert eszközök segélyével elsimítjuk. Az ily módon kapott első rétegre már most egy 35 ugyanoly összetételű, második réteget vihetünk fel, melyben azonban finomabb szemcséjű parafát és hahkövet használunk. Ezt a felvitelt előnyösen az első réteg meg-15 20 keményedése előtt hajtjuk végre. Hogy a kiszáradás gyorsabban menjen végbe, az 40 előállított rétegre finoman őrölt parafát, kovaföldet, habkövet, esetleg festőanyagot és kötőanyag gyanánt cementet hintünk száraz állapotban és ezeket az anyagokat a rétegbe bedörzsöljük. A megszáradt 45 masszarétegre linoleumot vagy effélét fek­tethetünk, a létesített padlóburkolaton azonban ilynemű takaróréteg nélkül is lehet járni. Ugyanabból az anyagból, vagyis parafa- 50 szemcsékből, kovaföldből, habkőből és ce­menthabarcsból álló masszát fapadlóra is felvihetjiik. Ha a masszát fapadlón kell elhelyez­nünk, akkor a padlót előzetesen a víznek 55 a fába való hatolását gátló telítő-anyag­gal, pl. a kereskedelemben „Murol" el­nevezés alatt ismert telítőszerrel vonjuk be. Ha az ily szerből felvitt, első bevonat megszáradt, akkor ugyanavval a telítő- 60 szerrel másodszor is bevonjuk és amíg e második bevonat még nedves, a fentiek­ben leírt burkolómasszát felvisszük. A padlónak végleges elkészítése ezután úgy történik, miként azt fentiekben előadtuk. 65 A másodízben felvitt telítőszer-réteg a burkoló-masszának a fapadlóval való jó kötését eredményezi, míg az első telítő­szer-réteg a fapadlót vízhatlanná teszi. Ha fapadlón linoleum-bevonat nélkül 70 is járható burkolatot akarunk előállítani, akkor a fentiekben leírt módon járunk el. A burkoló-masszát azonban lehetőleg vé­kony rétegben visszük fel. A felviendő massza első rétegének a padlóra való fel- 75 kenése után közvetlenül, amíg ez az első

Next

/
Thumbnails
Contents