97642. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tribrómaethylalkohol folyósítására

Meg-jelent 1939. évi augusztus hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 97643. SZÁM. — lVh/3. OSZTÁLY. Eljárás tribrómaetylalkohol folyósítására. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. Bejelentés napja 1928. évi augustus hó 27-ike. Elsőbbsége 1927. évi december hó 16-ika. A tribromaethylalkoholnak rektal al­tatószer vagy narkotikum gyanánt, vizes oldatban történő alkalmazásánál a szilárd terméknek vízben aránylag lassú feloldó-5 dása nem lekicsinylendő nehézséget ké­pez. Ha pedig ezen okból a vizet egy bizo­nyos hőmérséklet fölé melegítjük, akkor a tribromaethylalkohol elbomlik. Azt találtuk már most, hogy amylenhyd-10 rat kis mennyiségeinek a tribromaethyl­alkoholhoz történő adagolása révén oly folyósított terméket kapunk, melynek a fentebb ismertetett hátrányai már nincse­nek meg. így a termék körülbelül test-15 hőmérsékletű vízben gyorsan oldódik, mi­által a nagyobb hőmérsékletnél bekövet­kező elbomlásnak veszélye ki van küszö­bölve. Ha pl. két rész tribromaethylalko­holhoz egy rész amylenhydratot adunk, akkor az egész tömeg, hidegben, víztiszta, 20 könnyen folyós termékké oldódik fel, mely ebben az állapotban sok órán át 100°-ra melegíthető anélkül, hogy bomlást szen­vedne. Ez a tény meglepő, mert a tribro­maethylalkohol más alkoholokban pl. 25 aethylalkoholban és aethylenglykolban már a szobahőmérsékletnél is elbomlik. Mint különös előnyt említjük meg ennek a terméknek könnyű adagolhatóságát a gyakorlatban. 30 Szabadalmi igény. Eljárás tribromaethylalkoholnak folyósí­tására, jellemezve azáltal, hogy ezt a terméket amylenhydrattal kezeljük. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents