97619. lajstromszámú szabadalom • Villamos pest

Megjelent 193 9. évi augusztus hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI X^H* SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97619. SZÁM. — VLL/I. OSZTÁLY. Villamos pest. Magyar Siemens-Schuckert Művek Villamossági r.-t. Budapest. Bejelentés napja 1928. évi február hó 9-ike. Elsőbbsége 1927. évi február hó 12-ike. Villamos pestek lehűlés alkalmával a homok-, olaj- vagy víztömítésen' át friss levegőt szívnak be. Az oxigén a még izzó adalékban a reveképződést elősegíti és ez-5 által a termék minőségét károsan befolyá­solja. Megkísérelték már a pestet úgy ki­képezni, hogy az egyúttal oxigént elnyelő anyagok tartányát képezi, amelyen a be­hatoló friss levegő átáramlik. E közben 10 azonban az oxigént absorbeáló anyagokat csak a pest fűtőszerkezete hevíti, úgyhogy éppen a lehűléskor, tehát amidőn a friss levegő beáramlik, csökken, illetőleg tel­jesen megszűnik az oxigént absorbeáló ha-15 tás. A reveképződés tehát ebben az esetben is bekövetkezik. Eljártak már akként is, hogy az izzító teret nitrogéntartánnyal kötötték össze és ez utóbbit a levegőből előállított nitrogén-20 nel töltötték. Ily berendezés azonban egy­részt drága, másrészt nehezen áttekinthető és nagy helyszükségletű. A találmány e hátrányokat egyszerű esz­közökkel küszöböli ki. Ennek értelmében 25 a pest izzítóterét a külléggel csupán az oxigént absorbeáló készülékeken át kötjük össze, amelyek a pest hőfokától függetlenül hatnak, úgyhogy a belépő levegő oxigén­jét abból közvetlenül az izzó adalékkal való 30 érintkezése előtt, a pest hőfokától függetle­nül vonjuk el. Célszerűen járunk el, ha az összekötőcsatornákat oly nagy kereszt­metszettel képezzük ki, hogy azok a be­áramló levegővel szemben minimális ellen-35 állásnak, úgyhogy a levegő csak az absorp­tios készüléken át áramlik a pest belse­jébe, nem pedig egyéb, tömítetlen nyíláso­kon is. A rajz a találmány szerinti berendezés példakénti kiviteli alakját mutatja. A rajz- 40 ban (1) jelöli a rossz hővezető anyagból készült tulaj donképeni pestet, melynek (2) a fűtőtekercse. A pest (3) fedelét a (4) folyékony tömítés veszi körül. A levegő be- és kivezetésére az (5) csatorna szolgál, 45 amelybe a (6) vasforgáccsal töltött (7) tartány van beiktatva. A tartányt a (8) fűtőkészülék a pest fűtésétől teljesen füg­getlenül fűti és a vasforgácsot izzó állapot­ban tartja. Ha a (7) tartányon át friss 50 levegő hatol be, akkor a (9) izzótér hő­fokától függetlenül, a levegő oxigénjét az izzó vasforgács elvonja. Ha tehát a pest az izzítás befejezte után lehűl, akkor a gá­zok a (9) izzítótérben nyomásukat veszítik, 55 vagyis a pest kívülről friss levegőt szív be, amely tehát most már nem hatol be a (4) tömítéseken, mint az ismert berendezések­nél, hanem az (5) csatornán át. A levegő a (7) tartány (6) izzó vasforgácsának adja 60 át oxigénjét és csak ezután kerül a (9) izzítótérbe. A pest tehát aránylag kicsiny oxigénelvonó-készüléken át lélegzik. E ké­szülék a légcsatorna bármely helyén el lehet rendezve. Lényeges, hogy a friss le- 65 vegőáramnak azon át kell haladnia, mi­előtt az izzítóadalékhbz jut és hogy az a pest hőfokától függetlenül dolgozik. Szabadalmi igények. 1. Villamos izzítópest, azáltal jellemezve, 70 hogy a pest izzítótere a pest hőfokától függetlenül működő, az oxigént absor-

Next

/
Thumbnails
Contents