97608. lajstromszámú szabadalom • Harisnya

Megjelent 1929. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JtjjBj SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97608. SZÁM. — I/H. OSZTÁLY. Harisnya. Rónai József nyűg-, posta táv. főtiszt Budapest. Bejelentés napja 1928. évi április hó S-ike. Találmányom tárgya olyan harisnya, — mely mint a mellékelt rajzon látható — több részből készül. Célja: hogy a gyor­sabban tönkremenő részek, mint a haris-5 nya hegye és sarka kicserélhetők legyenek, s ezzel egyrészt a harisnya élettartama meghosszabbíttassák, másrészt a háziasz­szony a sok időt rabló és unalmas «stop­polás» munkájától nagyobb részt megsza-10 baduljon. A harisnya eszerint tehát a különböző igényeknek megfelelően két vagy több különálló részből készül (lásd mellékelt rajz I., II., III., IV. és V. számú ábráit: 15 az egyes részek 1, 2, és 3 számokkal van­nak jelölve), s e részek ott, ahol össze­illesztendők lesznek, körülbelül egy centi­méter széles peremmel láttatnak el (lásd az ábrák «p» jelzésű részeit). E peremek, melyek a harisnya anyágánál 20 vékonyabb anyagból készülnek, egymásra lesznek fektetve s a két peremszelnél egy­máshoz varrva (lásd VI. sz. ábrát). A tönkremenő rész kicserélése úgy tör­ténik, hogy a varratot a peremből kifejt- 25 jük s a pótrészt a fent leírt módon a ki­cserélendő rész helyére varrjuk. Szabadalmi igény. «Harisnya», jellemezve azáltal, hogy két vagy több részből készül, mely részek 30 peremek segítségével egymáshoz varrat­nak. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents