97578. lajstromszámú szabadalom • Kerékhajtás többnyire lassan forgó tengelyekkel vagy csapokkal munkagépekhez

Megjelent 1929. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JKEHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 9 7 518. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Kerékhajtás többnyire lassan forgó tengelyekkel vagy csapokkal bíró munkagépekhez. Amme Luther Werke Braunschweig" der „Miag" Mühlen­bau- und Industrie A.-G. cég és Pasler Vilmos mérnök Braunschweig-. Bejelentés napja 1928. évi május hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi május hó 28-ika. A (k, 1) csapágyak egymással fel is cse­rélhetők. 35 A hajtómű ágyazása úgy is történhetik, amint azt az 5. és 6. ábra mutatja. Az átvitel a (q) hajtómotorról a hajtó­műre, mint rendesen, rugalmas (r) kap­csoló segélyével történik. 40 A jelen találmány többnyire lassan forgó tengelyekkel vagy csapokkal bíró munkagépekhez való kerékhajtásra vonat­kozik, mely munkagépek a fellépő igény-5 bevételek folytán, eltolódnak és elhajla­nak. A találmány abból áll, hogy a munka­gép hajtandó tengelycsapjának csap­ágya az áttevő hajtómű ágyazó helyeivel 10 mereven össze van kötve és úgy van ágyazva, hogy a hajtómű a munkagép el­tolódásait és kígyózó mozgásait könnyen követheti. Például a mellékelt rajz 1—3. ábráin lát-15 ható (a, b, c, d) fogaskerekekből álló, az (e) tengelycsapba kapaszkodó hajtómű az (f, g, h, i, k) ágyazóhelyekkel egyetlen, merev, a hajtóművet magába záró (n) tok­ban van elrendezve, mely egy (1) gömb-20 csapágyban minden oldal felé mozoghat. A kinyúló hajtóműrész súlyát, valamint a forgató nyomaték reakció nyomását az (n) toknak egy (m) támasztólába fogja fel (4. ábra), mely (o) gömbcsésze közvetítésével, 25 egy (p) talplemezre támaszkodik és mely, ezen gömbcsészéhez képest, vízszintes irányban eltolódhatik, úgy, hogy az (e) csap kilengésekor, az ezen csapot körül­vevő két (i, k) csapágy folytán, az egész 30 hajtómű megfelelően áll be. A kerékhajtás bármilyen áttételre be­rendezhető, valamint csavarkerék gya­nánt is kiképezhet. Szabadalmi igények: 1. Kerékhajtás többnyire lassan forgó tengelyekkel vagy csapokkal bíró mun­kagépekhez, azáltal jellemezve, hogy a munkagép hajtandó (e) tengelycsapjá- 45 nak (i) csapágya az (a, b, c, d) áttevő hajtómű (f, g, h, i, k) ágyazóhelyeivel mereven össze van kötve és úgy van ágyazva, hogy az (a, b, c, d) hajtómű a munkagép eltolódásait és kígyózó moz- 50 gásait követheti. 2. Az 1. pontban igényelt kerékhajtás fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az (a, b, c, d) hajtóművet magába záró és a hajtandó (e) tengelycsap (i) 55 csapágyával mereven összekötött (n) tokot (1) gömbcsapágy tartja. 3. Az 1. és 2. pontban igényelt kerékhajtás foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a hajtómű kinyúló részé- 60 nek megtámasztására, az (1) gömbcsap­ágyon kívül, még egy, oldalirányban szabadon mozogható (m, o, p) gömb­csapágy is van elrendezve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents