97574. lajstromszámú szabadalom • Fordítóretesz ablakokra

bővüléssel bír, egyszerű sajtolási eljárás­sal megbízhatóan, pontosan és csinosan beerősíthető olykép, hogy minden utóla­gos megmunkálás feleslegessé válik. 5 A (b) karnak zárórésze, az (o) fejrésztől kiindulólag, a karnak a zárandó ablak felé néző oldalán, a (p) helyen e kar közép­vonalához képest ferde síkban, laposra meg van munkálva olykép, hogy az (o) 10 fejrésztől kezdődőleg e karnak vastagsága fokozatosan növekedik és a kar könyök­részéhez közel megy csak át a kör kereszt­metszetbe. A (b) kart tudvalevőleg, kör­keresztmetszetű vasrúdból vagy rézrúdból 15 állítják azáltal elő, hogy egyfelől hajlítás útján azt könyökalakúra képezik ki, más­felől az egyik rövidebb végén tömzsítéssel a (c) kiszélesedő részt létesítik, a másik hosszabb végén pedig a (j) furattal, illetve 20 nyílással bíró gyűrűalakú szemet képezik ki. lüddigelé a hosszabbik (h) karrész csakis (o) gyűrűsvégének helyén volt lela­pítva, egyéb részén ellenben hengeres alakja változatlanul megmaradt. Jelen 25 találmány szerint ellenben e hosszabbik karrész, a zárandó ablak felé néző oldalán, hosszabb darabon, ferde síkban van lela­pítva, ami által egyfelől nagyobb felfek­vési felületet nyerünk, másfelől pedig zá-30 ráskor, a felfekvési felület ferde helyzete folytán ékhatás keletkezik, mely tökéletes; szoros zárást biztosít. Szabadalmi igények: 1. Fordítóretesz ablakokra, mely könyök 35 alakban meghajlított, előnyösen kör­keresztmetszetű rúdból áll, melynek rö­videbb karja alaplemezhez forgatha­tóan van szegecselve, míg hosszabb karjának végén, gomb felvételére gyűrűalakú szem van kiképezve, az- 40 által jellemezve, hogy a fordítóretesz­nek az alaplemez furatában vezetett (d) íorgáscsapjának az alaplemez furatá­ból kinyúló részén beugró (e) szegecs csapnyúlványa és ennek révén a kiké- 45 pezendő szegecsfej alá helyezett (i) alá­tétlemez számára felfekvési felülete van. 2. Az 1. igény szerinti fordítóretesz kiviteli alakja, jellemezve az (a) fordítókar (e) 50 szegecsnyúlványában a szegecselőszer­szám számára kiképezett, előnyösen kúpos (f) bemélyedés által. 3. Az 1—2. igény szerinti fordítóretesz ki­viteli alakja, azáltal jellemezve, hogy n 55 fordítóretesz gyűrűalakú szeméhez erfi­sítendő (1) gombnak (n) megerősítő­csapja csőalakban van kiképezve és a íordítókar szemébe van sajtolva. 4. Az 1—3. igény szerinti fordítóretesz ki- 60 viteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a fordítóreteszhez erősítendő (1) gomb­nak megerősí főcsapjában (m) hossz­furat van. 5. Az 1—4. igény szerinti fordítóretesz ki- 65 -viteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a fordítóretesznek a zárandó ablak felé néző oldala, e kar végén lévő szemből kiindulólag, a kar középvonalához ké­pest ferde síkban olykép van lelapítva, 70 hogy a karnak vastagsága könyöke irá­nyában, ékalakban növekedik. 1 rajzlap melléklettel. Pall.is nyomda, Budapost.

Next

/
Thumbnails
Contents