97570. lajstromszámú szabadalom • Vezérlés csillag-mótorokhoz

Megjelent 1929. évi augusztus hó 265-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 975 HO. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. Vezérlés csillag-mótorokhoz. Siemens & Halske Aktiengesellschaft Hanptniederlassung­in Berlin, Zweigiiiederlassmig" in Wien. Bejelentés napja 1928. évi április hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1927. évi április hó 19-ike. Csillagmótorok vezérlőművének bütykös tárcsáját két vagy több, a karterben ágya­zott és fogaskerekek által a forgattyú ten­gelyen ékelt fogaskoszorúval kapcsolódó 5 segédtengelyekkel hajtják. Ezen elrende­zés hátránya, hogy a forgattyútengely len­gései közvetlenül a bütykös tárcsának adódnak át és ezáltal a gép járását káro­san befolyásolják. 10 A találmány értelmében a bütykös tár­csát a mótor vázán megerősített tartón rendezzük el, amelyen a forgattyútengelyt játékkal vezetjük át. A rajz a találmány tárgyát metszetben 15 mutatja. Az (1) bütykös tengely a karter­ben elrendezett (2) konzol (12) hüvelyén csúszik. Meghajtására a (3, 4), illetőleg (13, 14) fogaskerekek és a forgattyútengelyre ékelt (6) fogaskerék szolgálnak. A (3, 4), 20 illetőleg (13, 14) fogaskerekek páronként közös (7), illetőleg (17) tengelyen vannak elrendezve, melyek a (2) hüvely (8), illető­leg (18) perselyein golyós ágyakon forog­nak. A vezérlés meghajtása tehát össze-25 függő, a perselyen eltolható egészet képez, miáltal a szerelés szempontjából fontos axiális eltolhatóság biztosítva van. Az (1) bütykös tárcsának a (12) hüvelyen való oldalirányú eltolódásai egyrészt a csapágy 30 oldalfala, másrészt a (9) gyűrű akadályoz­zák meg. A (9) gyűrűt a (10) feszítőgyűrű rögzíti. Kenésre a (12) hüvely és az (5) forgattyútengely közötti, a forgattyúten­gellyel mereven összekötött (11) persely 35 szolgál. Az olajat a (20) csatorna vezeti és az a (22) furaton át a forgattyútengely (23) hosszhornyába, majd onnét a (11) per­sely (21) körhornyába kerül. A (21) kör­horony a (34) furatok által a (31) kör­horonnyal, majd ez a (33) furatok által a 40 csapágy kenendő felületével áll összeköt­tetésben. Hogy az olaj a csapágytest és a kenőpersely között le ne folyhasson, a külső felület körhornyaiban rugalmas (15, 16) tömítőgyűrűk vannak elrendezve. 45 A forgattyútengely forgó mozgását az (1) bütykös tárcsára a fogaskerekek viszik át. A bütykös tengely lényegesen kisebb forduíatszámmal és ellenkező értelemben forog, mint a forgattyútengely. Ez teszi 50 lehetségessé a csúszó csapágy alkalmazá­sát. A (11) persely és a (12) hüvely játéka bőséges. A forgattyútengely lengései a (12) hüvelyre és így a bütykös tárcsára nem vitetnek át. A (6) fogaskerék az elülső (19) 55 forgattyútengely csapágyához közel van elrendezve. A (6) fogaskerék által átvitt lengések tehát már eleve kicsinyek. Azo­kat a kettős átvitel még tovább csillapítja, úgyhogy magán a bütykös tárcsán gya- 60 korlatilag érezhető lengések, illetőleg rez­gések már nem jelentkeznek. Szabadalmi igények: 1 Vezérműhajtó-berendezés csillagmóto­rokhoz, azáltal jellemezve, hogy a 65 bütykös tárcsa (1) egy külön, a mótor­karterben helytállóan elrendezett tar­tón (2) van ágyazva, melyen a for­gattyútengely játékkal halad át. 2. Az 1. igénypontban védett berendezés 70 változata, azáltal jellemezve, hogy a tartó egyúttal a vezérmű ágyazatát képezi. 3. Az 1. és 2. igénypontokban védett beren­dezés változata, azáltal jellemezve, 75

Next

/
Thumbnails
Contents