97552. lajstromszámú szabadalom • Rotoros fecskendőpisztoly

Megjelent 1929. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^jjjj^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97őí»2. SZÁM. — "VlII/e. OSZTÁLY. Rotoros fecskendőpisztoly. „Hundertfeuer" Gesellschaft für moderne Bautechnik 111. b. H. Hamburg-. A bejelentés napja 1928. évi április hó 21-ike. Németországi elsSbbsége 1927. évi április hó 23-ika. A találmány oly készülékre vonatkozik, amely folyadékokat röpítőerőhatásra, lég­vagy gázáram segélyével elporlaszt és ren­deltetési helyére szállít. 5 A rajzok az új készülék három külön­böző kiviteli példáját vázlatos hosszmet­szetekben tüntetik fel. Az 1. ábra a magasnyomású levegővel dol­gozó, teljes rotoros fecskendőpisztoly; a 0 2. ábra alacsonynyomásri levegővel dol­gozó pisztoly középső része; a 3. ábra ped; g különleges porlasztókere­ket és annak a pisztoly elejében való el­rendezését tüntet fel. 5 Az (a) hengeres házban és avval kona­xiálisan van elrendezve a kúpos légvezető felülettel bíró (b) vezető- és ágyazótest. Ez utóbbiba van ágyazva a (c) forgótengely, amely hajtását a rotor gyanánt működő 0 (d) turbinakerékről nyeri, s ezen a réven az elején lévő, lépcsőfokozatosan kiképe­zett (e) röpítőkorongkúpot gyors forgásba hozza. E porlasztókészülékre a szétlecskende­á zendő folyadékot, mint pl. festéket stb.-t, a (g) záró- és szabályozótűvel ellátott (f) záró­szelepen keresztül a (h) beömlőcső útján vezetjük. A folyadékot azután a porlasztó köröskörül centrifugálisan széjjelröpíti. A ) (d) turbinakereket nyomólevegővel hajt­juk, amely az (i) fúvókaház gyűrűhasité­kát át áramlik ki, ahova az elzárható (k) beömlőcsövön keresztül érkezik. A nyomó­levegő tengelyirányban áramlik keresztül a pisztolyon és a tengelyirányban eltol­ható (1) tölcsér részéről oly vezetést nyert, hogy a porlasztókészülékről széjjelröpí­tett párát a készülék körül eltereli és a pisztolytengely irányában előrenyomja. Az (f) folyadékszelep (g) tűjét az (m) 40 ravasz lényegileg a kétrészű (n, o) kétkarú emelő és a (p) húzórúd útján működteti. Az (11, o) kettős emelő a pisztolyházon levő gyámba ágyazott (q) csap körül fordul el és a két (11) és (o) egykarú emelőből van 45 a kihúzható (r) rögzítőpecek segélyével egyesítve. Ha az (r) pecket kihúzzuk, ak­kor az (o) egykarú emelőt, amely villájá­val és egy keresztcsapnál fogva kapaszko­dik a (g) szeleptűbe, az (s) nyíl irányában 50 hátrahajlíthatjuk és a (g) szeleptűt, az (f) folyadékszelep egyéb kivehető részeivel egyetemben, a (t) nyíl irányában, tiszto­gatás végett, kiemelhetjük. Hogy eközben minden szétvehető részt, mint pl. a tömítő- 55 szelencét, hollandi anyát stb. együtt tart­hassunk, a (g) szeleptűt a rövid (u) tövis döfi át. A (p) húzórúd (pl) fejének anyamene­teiben jár a (p2) zsinórmenetű állítócsa- 60 var, amely ütköző gyanánt működik és a szelep löketének szabályozására szolgál. A (pl) fejen van az (n) egykarú emelő csuklócsapja. A (v) hüvelyben i levő nyomórúgó a sze- 65 lepet állandóan zárva tartani igyekszik. A (v) hüvely az (al) markolatházban van elrendezve, amelyhez az (a2) markolat csatlakozik. A 2. ábra szerint a nyomólevegő a pisz- 70 íolynak, tág cső gyanánt kiképezett (al) agyán áramlik keresztül a porlasztóba. A (d) turbina (c) tengelyének hátulsó nyomő­ágyát az (x) test szolgáltatja, amely (xl)

Next

/
Thumbnails
Contents