97470. lajstromszámú szabadalom • Oszlopokra szerelhető kettős -reflex- fényreklámszerkezet

Megjelent 1929. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97470. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Oszlopokra szerelhető kettős — reflex — fényreklámtáblaszerkezet. Budapest Székesfőváros Hirdető Vállalata Budapest. A bejelentés napja 1928. évi október hó 10-ike. A találmány tárgya további kiképzése az oly nappali fényreklámtábláknak, melyek­nél a háromszögalakú reklámtábla felső aldalán át beérkező fény, a háromszög 5 másik oldalát képező tükör útján a három­szögnek a reklámfeliratot hordó harmadik oldalát átvilágítja, a szemlélő tehát magát a reklámfeliratot, nem pedig ennek tükör­képét látja. 10 A jelen találmány tárgyát képező to­vábbi kiképzés célja két ily nappali fény­reklámtáblát egy, oszlopokra — főleg az utcákon levő gáz- és villanyoszlopokra — szerelhető kettős nappali fényreklámtábla-15 szerkezetté egyesíteni. A találmány lényege az, hogy két nappali fényreklámtábla az oszlopokra olyan tartószerkezettel van fel­erősítve, mely azoknak bizonyos fokú be­állíthatóságot biztosít, továbbá az így 20 megerősített reklámtáblákat körülzáró és megfelelő nyílásokkal ellátott tok, mely a reklámtáblákat az oszloppal összekötő szerkezetre fenekével fel van függesztve, végül az, hogy az átvilágítandó felírások 25 tetszés szerint, vagy a rendes módon ma­gukon a nappali reklámtáblákon, vagy pedig, kicserélhető lapok alakjában, a tok hosszoldalfalán vannak elhelyezve. A találmány továbbá abban áll, hogy a 80 tok végoldalait is nyílásokkal látjuk el, melyekbe belülről megvilágítható, szintén kicserélhető, reklámtáblákat helyezünk. A fentebb említett tartószerkezet az osz­lopra erősített kétrészű bilincsből áll, 35 melynek mindegyik részéhez két-két víz­szintes kar van erősítve, a karok szabad végei, ugyancsak bilincsekkel egy-egy víz­szintes rudat, célszerűen csövet, tartanak, mely csövek párhuzamosak és melyekre 40 a reklámtáblák, azok hátlapjára erősített tartók útján, szintén bilincsekkel, elfor­gathatóan vannak ráerősítve. A reklámtáblákat körülzáró tok a tartó -szerkezet karjaira, ezeken megerősített tartórudak ritján, fel van függesztve. 45 A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező, oszlopokra szerelhető, kettős nap­pali fényreklámtáblaszerkezet példaképen egy utcai gázlámpaoszlopra szerelt foga­natosítási alakja van feltüntetve. Az 50 1. ábrán a gázlámpaoszlop és a szerkezet elölnézete, részben hosszmetszete, a 2. ábrán a gázlámpaoszlop oldalnézete, a szerkezet keresztmetszete, a 8. ábrán a szerkezet keresztmetszete na- 55 gyobb léptékben, részben oldalnézetben, a 4. ábrán a tartószerkezet felülnézete van feltüntetve. A két (1) és (2) nappali fényreklámtábla a (3) gázlámpaoszlopra van felerősítve a 60 következő tartószerkezet segítségével: a (3) oszlopra a kétrészű (4) bilincs, ennek mindegyik részéhez viszont két-két víz­szintes (5) kar van erősítve. Ezen (5) ka­rok szabad végei a (6) bilincsekkel egy- 65 egy vízszintes rudat, célszerűen (7) csövet, tartanak, mely csövek párhuzamosak. E (7) csövekre az (1, 2) reklámtáblák, a hát­lapjukra erősített (8) tartók útján, (9) bi­lincsekkel, beállíthatóan, vannak ráérő- 70 sítve. A tartószerkezet ezen (9) bilincsek, utján tehát az (1, 2) reklámtáblák kívánt beállítását teszi lehetővé. Az ily módon megerősített reklámtáblákat a (10) tok zárja körül, mely a reklámtábláknak por, 75 piszok, sérülés ellen való védelmére is szol­gál. E (.10) tok két egymásba tolható rész­ből áll (3. ábra); felső oldalán és hossz­oldalán üveglappal eltakart (16, 17) nyílá­sokkal bír (3. ábra), melyek közül a (16) 80

Next

/
Thumbnails
Contents