97402. lajstromszámú szabadalom • Pyrophoros tűzszerszám

Megjelent 1929. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97402. SZÁM. II/g. OSZTÁLY. Pyrophoros tűzszerszám. Silberknopf Hans gyáros Wien. A bejelentés napja 1928. évi április hó 11-ike. Ismeretesek már oly pyrophoros tűzszer­számok, amelyeknél a bélkupakot, ill. bél­sapkát hordó emelő a dörzskereket ki­lincsmű útjáa vagy közvetlenül hajtja meg, 5 vagy pedig a bélsapkát hordó emelő a tűz­szerszámot működtető ujj révén a dörzs­kerékkel kapcsolható. Mivel ezen ismert tűzszerszámoknál a bélsapka azonos kilen­gést végez, mint a dörzskerék, a szikra-10 kéve rendszerint oly időben adatik már le, melyben a bélsapka a bélcsőről, ill. kanóccsőről még kellő mértékben! nem emeltetett le. Az ismert tűzszerszámoknál, dacára annak, hogy azok eléggé bonyolul-15 tak voltak, mégis a kanócsapkát minden egyes gyújtás után, mindkét kezünknek igénybevétele mellett, a kezdő helyzetbe kellett visszavinni. A bejelentés tárgya oly pyrophoros tűz-20 szerszám, melynél a fentemlített hátrányok azáltal küszöböltetnek ki, hogy a dörzs­kerék és a kanócsapka közé áttételi szer­vek vannak iktatva, amelyek a kanócsap­kának kilengési szögét a dörzskerék el-25 forgási szögéhez képest, a választott át­tételnek megfelelően megsokszorozzák. Mi­vel az összes részeket egyetlen rúgó kezdő helyzetükbe önműködően visszahozza, a tűzszerszámot egyetlen kezünkkel könnyen 30 kezelhetjük. A rajzon a találmánynak két példa­képem kiviteli alakja látható, és pedig az 1. ábra az első kiviteli alaknak nézete csukott kanócsapka mellett; a 35 2. ábra ugyan-e kiviteli alaknak oldal­nézete, részbeni metszete megemelt kanóc­sapka mellett; a 3. ábra a tűzszerszám második kiviteli alakjának oldalnézete, megemelt kanóc -40 sapka mellett, a 4. ábra a 3. ábrához tartozó felülnézet; az 5. ábra végül hozzátartozó részletet met­szetben szemléltet. A tűzszerszám szokásos módon (a) kanóc­csővel felszerelt (b) benzintartányból áll, 45 amelynek a (c) dörzskerékkel átellenesen fekvő (d) csapja körül egykarú (e) emelő van csuklózva. Ez emelő szabad végén (f) kanócsapkává van kiképezve és előnyösen a (d) csap körül csavart és (b) benzin^ 50 tartánynak támasizkodó (g) rúgónak befo­lyása alatt áll, amely az (e) emelőt az óra­mutató járásának irányában kilengetni igyekszik és ezáltal az (f) kanócsapkát a kanóccső fölé gázmentesen szorítja, ill. 55 borítja. A (c) dörzskeréknek (h) tengelye körül az (i, k) szögemelő szabadon forgatha­tóan van elrendezve, amelynek ferdén fel­felé irányuló (i) emelőkarja a (c) dörzsr 60 kereket kengyel-alakban körülfogja, míg másik, lefelé irányuló, hosszabb (k) emelő­karja szabad végén, az (e) emelővel a (d) csap közelében kapcsolódó (1) csukló­rudak segélyével, csuklósan van összekötve, 65 Az (i, k) szögemelőnek működtetésekor az (i) emeíőkaron kiképezett (m) ütköző a tűzkőnek (n) vezetőhüvelyéhez ütközik és ezáltal az (i, k) szögemelőnek, ill. az (e) emelőnek kilengését korlátozza. 70 A készülék következőképen működik: A tűzszerszám használatbavételekor hü­velykujjunkat a (c) dörzskeréknek az (i) emelőkar felett szabadon maradó részére ismert módon illesztjük és azután a (c) 75 dörzskereket a szokott módon működtet­jük, miközben az (i, k) szögemelő az óra­mutató járásának irányában szintén elfor­gattatik. Az (i, k) szögemelőnek kilengéser kor az (1) csuklórudak útján vele kap- 80

Next

/
Thumbnails
Contents