97341. lajstromszámú szabadalom • Ampulanyitó

Megjelent 1929. évi szeptember hó 151 -án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97341. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Ampullanyitó. Merck Vilmos gyáros Darmstadt. A bejelentés napja 1928. évi március hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi március hó 18-ika, Az ampullák nyakának letörése gyak­ran minden külön készülék nélkül törté­nik, úgyhogy a törés sokszor ferdén elre­pedezik vagy olyan helyen következik be, 5 amely a fecskendővel való teljes kiürítést nem teszi lehetővé. A találmány készülék az ampullák nya­kának pontosan előre meghatározott he­lyen való levágására és letörésére. A készü­lő lék két foganatosítási példája a mellékelt rajzokon van feltüntetve, hol az 1. ábra az egyik foganatosítási alak felülnézete, a 2. ábra annak oldalnézete és a 15 3. ábra alulnézete. Az 1—3. ábrákban feltüntetett foganato­sítási alak szerint a készülék áll az (a) alaplapból, amely a (b) hasítékkal van el­látva. Az alaplapon két (c, c) csapágy van 20 megerősítve, melyek a forgattyúszerűen meghajlított és a (d) feszítőrúgóval ellá­tott (e) drótot tartják. A drót az (f) kézi­kerékkel van ellátva, amely a (g) állító­pecket hordja. Ez a rögzítőpecek a (h) 25 zárókilincsbe kapaszkodik, melyet egy másik, a (d) feszítőrúgó egyik végéből ki­képezett (i) rúgó az állítópecekhez szorít. A (b) hasítékban egy a hasítékba nyúló (k) kés van elrendezve, mely az alaplap 30 alsó oldalán elhelyezett (1) rúgó útján (3. ábra) rúgózóan eltolható késtartón van megerősítve. A késtartót az (m) csavarok rögzítik. Az alaplap alsó oldalán továbbá még egy emelőszerkezet is van elrendezve, amely az (n) szögemelőből áll, mely egyik 35 szárával a (b) hasítékba nyúlik, másik vége pedig az (o) kioldóemelővel áll össze­köttetésben. Ez utóbbi a (h) zárókilinccsel merev kapcsolatban áll. A készülék működése a következő módon 40 történik: az (f) kézikerékkel a forgattyú­alakú drótot 180°-al elforgatjuk, úgyhogy az akképen fekszik, mint az a 2. ábrán lát­ható. Ebben a helyzetben az (e) íorgattyút a (g) állítópecek és a (h) zárókilincs rög- 45. zíti. Ekkor bevezetjük a (b) hasítékba az ampulla nyakát (1. és 2. ábra), mikor is azt a hozzászoruló rúgózó kés bemetszi. Az ampullát addig toljuk balra a hasíték csúcsa irányában az (a) szögemelőig, míg 50 az emelő másik szára a kioldóemelőre gya­korol nyomást, minek következtében a (h) zárókilincs a (g) állítópecket, ill. az (f) kézikereket elengedi, az (e) drótforgattyú visszaugrik, visszaugrás közben a bemet- 55 szett ampullanyakra csap és azt eközben letöri. Ismeretes volt már ampullák megnyi­tása üvegvágók segélyével. De ezek az üvegvágók vagy irónhegyezőszerűek vol- 60 tak és az ampullát ennek a készüléknek a nyílásába helyezve saját tengelye körül elforgatták vagy pedig ollóalakot adtak az ampullanyitónak, mimellett az üvegvágó egyszerűen az ollópengék helyét foglalta 65 el.

Next

/
Thumbnails
Contents