97305. lajstromszámú szabadalom • Palackzár

Megjelent 1929. évi szeptember hó 2-án. MAGTAR KIRÁLYI S^MJ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91305. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Palackzár. Biró Jenő volt detektív, Békéssy Eszter háztartásbeli és Gyurcsovics Ferenc ny. katonatiszt Budajjest. A bejelentés napja 1927. évi május hó 30-ika. A bejelentés tárgya palackzár minden­féle palackoknak légmentes és higiénikus elzárására. A találmány szerinti palack­zárral bármely közönséges palack felsze­relhető és bármily folyadékkal, ismert 5 módon, megtölthető. A palack tartalmá­nak kiürítése viszont igen kényelmesen, egyetlen kézfogással történik és a palack elengedése után, az önműködően záródik, miáltal a palack tartalma romlásnak ki-10 téve nincsen. A találmány szerinti pa­lackzár tehát kiválóan alkalmas szénsav­tartalmú, valamint egyéb folyadékoknak megőrzésére, melyeknek a levegővel hosz­szabb időn át érintkezniük nem szabad. A 15 használatos szódavízüvegekkel szemben a találmánynak igen nagy előnye, hogy egyszerű, olcsó és bármily közönséges pa­lackra alkalmazható, amellett higiénikus, mivel a palackok jól tisztíthatók. 20 A rajzon a találmánynak, több, példaké­pem, kiviteli alakja látható, melyektől a gyakorlatban, lényegének érintése nélkül, számos eltérés is képzelhető: Az 1—5. ábrák ötféle kiviteli alakot, füg-25 gélyes hosszmetszetben, tüntetnek fel. Az összes kiviteli alakoknál a palack­zár a (b) palack nyakára, utóbbit körül­fogó (c) pánt segélyével, bármely ismert módon van erősítve. A (c) pánt előnyösen 30 egy helyen fel van hasítva és a palack­nyakra való ráhelyezés céljából szétfeszít­hető, míg szabad végei csavarkötéssel szo­ríthatók össze. A palacknyakhoz erősített (c) pánthoz a palackzárnak (e) fejrésze, a 35 (d) csap körül lenghetően, van erősítve és záró helyzetében, bármely ismert zárószer­kezettel, rögzíthető. Az 1. ábra szerinti kivitelnél az (e) zárófejben (f) golyószelep van elrendezve, mely a záróféj oldalán kiképezett, megfe- 40 lelő alakú, (g) szelepfészken fekszik fel. Az (f) golyóhoz hajlékony (n) szeleprúd csatlakozik, mely (t) fogantyúban végző­dik. Az (n) szeleprúdnak kb. közepén az (1) tárcsa szilárdan ül, mely tárcsa a záró- 45 fejnek (1') vezetékében vezetve van. E hen­geres furatalakú (1') vezetéknek végét (s) csavardugó zárja el, amelyen az (n) sze­leporsó keresztülhatol. Az (s, i) tárcsák közé (r) rúgó van iktatva, amely az (1) 50 tárcsát az (m) tömítőfelületnek szorítja. Az (1) tárcsa és (f) golyósszeiep közé, utóbbit a fészkére szorító (o) rúgó van iktatva. Ahelyett, hogy az (n) ozeleporsó az (1) tárcsával szilárd kapcsolatban állna, 55 utóbbinak központos furatán tömítetten át is vezethető. A zárófejben azonkívül még egy dugattyúszerű (i) szorítószerv van elrendezve, amelyet (i) rúgó szorít az (f) golyósszelepnek. Az (i) dugattyúnak alsó 60 vége kettős ékalakú. Szerelése a (k) záró­csavar segélyével történik. E kiviteli alak következőképen működik: Az (r) rúgó az (1) tárcsát szólítja fész­kére, az (o) rúgó pedig az (f) golyósszele- 65 pet. A rajzon feltüntetett helyzetben a palack tehát zárva van. Ha a (t) fogantyú­nál fogva az (n) szeleporsót meghúzzuk, úgy az (f) golyósszelep (g) fészkéről visz­szahúzódik és a folyadék a palack belsejé- 70 bői a zárófej fenekén kiképezett (o') résen át az (o") térbe, onnan pedig a szabadba juthat. Ha az (n) szeleporsó az (1) tárcsá­ban tömítetten vezetve van, úgy a szelep nyitása közben e tárcsa helyzetét nem 75 változtatja, míg ha az (1) tárcsa a szelep­orsón szilárdan ül, úgy a szelep nyitása-

Next

/
Thumbnails
Contents