97249. lajstromszámú szabadalom • Szőrmevasaló gép

.. Megjelent 1929. évi szeptember h ó 2-án . ' MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97250. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Görgőscsapágyas ágy tok, különösen vasúti járművek és hasonlók számára. Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken cég (Svéd Golyóscsapágy gyár R.-T.) Göteborg. A bejelentés napja 1928. évi május hó 11-ike. A jelen találmány tárgya különösen vasúti járművek számára való olyan ágy­tok, melynek az az előnye, hogy könnyen összerakható és szétszedhető és pedig 5 úgy, hogy a görgőscsapágyak külső gyű­rűje és görgősora az ágytokban a helyén marad. Az ágytok azonban osztatlan ki­vitelben is elkészíthető anélkül, hogy szét­szedését ezzel megnehezítenők s végül 10 csapágyai kúpos, ú. n. lehúzóhüvelyekre szerelhetők anélkül, hogy az ágytok a tengelyen való helyzetében a hüvelyek egyenlőtlen megszorítása esetén eltoló­dást szenvedne. 15 A rajz a találmány szerinti görgőscsap­ágyas ágytoknak egy példaképpeni kivi­teli alakját hosszmetszetben tünteti fel. Az (1) ágytokban két, hengergörgős csapágy van beépítve. Ezek (2, 2) belső 20 gyűrűjükkel a (3, 3) kúpos lehúzóhüve­lyen ülnek, melyek vastagabb végükkel fordulnak egymás felé. A görgőscsap­ágyak (2, 2) belső gyűrűjének egymástól elfordított oldalfelülete a (4, 5) gyűrűnek 25 vagy ütközőnek, pl. tengelyperemnek, tá­volsághüvelynek, csavaranyának vagy effélének fekszik neki s ezeknek egymás­tól való távolsága változatlan. A (3, 3) le­húzóhüvelyt a (6) csavaranya vagy egyéb 30 rögzíti helyzetében, s e csavaranya me­netei úgy fognak bele az egyik vagy mindkét lehúzóhüvelyen alkalmazott csa­varmenetekbe, hogy a (6) anya forgatásá­val a hüvelyeket vagy feloldjuk vagy 35 összébb húzzuk. A görgőscsapágyak (2, 2) belső gyűrűje csak az egymástól elfordí­tott oldalon van vezetőkarimával a (7) görgők számára ellátva. Az egyik vezető­karima célszerűen maga a (4) gyűrű, míg a másik, a (8) vezetőkarima magán a belső 40 gyűrűn, tőle el nem választhatóan van ki­képezve. A görgőscsapágyak (9, 9) külső gyűrűje egymás felé forduló oldalán egy­egy (10) vezetőkarimával van ellátva a, görgők számára. E vezetőkarimákat a 45 változatlan hosszúságú (11) távolsághü­vely tartja távol egymástól. A tengely végére a (12) csavaranya van csavarva, mely a (13) tengelyvállnak fek­szik neki s megszabja a (4, 5) gyűrűnek 50 egymástól való távolságát. Hogy az ágy­tokot szétszedhessük, először eltávolítandó a (14) fedél, azután lecsavarjuk a (12) anyát. Ezzel szabaddá válik a (4) gyűrű s az egész (1) ágytok a benne helytmaradó 55 (9) csapágygyűrűkkel, a (7) görgősorok­kal és a (11) távolsághüvellyel minden akadály nélkül lehúzható a tengelycsap­ról. A (7) görgők kiesését a lehúzáskor a (9, 9) gyűrűkből a (10) és a (15) vezető- 60 karima akadályozza meg. A (15) vezető­karimák a (9, 9) gyűrűknek egymástól el­fordított oldalán vannak kiképezve. Ily­módon hozzáférhetővé válik a (6) anya és, ha szükséges, a (3, 3) lehúzóhüvely is 65 feloldható s a (2, 2) belső gyűrűk a ten­gelycsapról eltávolíthatók. Szabadalmi igények: 1. Görgőscsapágyas ágytok, különösen vasúti járművek és hasonlók számára, 70 két, hengergörgős csapággyal, melyek­nek mindegyike kúpos lehúzóhüvelyre van szerelve, jellemezve azáltal, hogy a lehúzóhüvelyek nagyobb átmérő­jükkel vannak egymás felé fordítva 75 és kúpos szorítófelületük között csa­varanya van elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents