97102. lajstromszámú szabadalom • Merev kapcsolókészülék középütközőkhöz

Megjelent 1929. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 9 7102. SZÁM. —• V/b. OSZTÁLY. Merev kapcsolókészülék középütközőkhöz. Scharfeiiberg\kupplungr A.-G. Berlin. A bejelentés napja 1928. évi március hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi március hó 4 ike. Ismeretesek olyan merev kapcsolókészü­lékek középütközőkhöz, amelyek, elneve­zésüknek megfelelően, a középütközőket merev kapcsolórúddá egyesítik. Ezek a 5 merev kapcsolókészülékek csuklósan kap­csolódnak a kocsi alvázához, úgyhogy a járműveknek egymáshoz képest való moz­gékonysága, akár függőleges, akár vízszin­tes irányban biztosítva van. A közép ütkö-10 zőkhöz való e kapcsolókészülékek a kocsik homlokrészén ismert módon rúgózóan van­nak alátámasztva. Az efféle kapcsolókészu­lékeket az ismert foganatosítási alakoknál rendszerint úgy szerkesztették, hogy a 15 vonó- és lökőrúgózás a kapcsolókészülék szárában van elhelyezve. Emellett az ütközőfejet célszerűen az ütközőszárban elhelyezett vonó- és lökő­rúgózástól különválasztva képezték ki. 20 A találmány szerint az ütközőfejet és a vonókészüléket csészés karmantyú útján kötjük egymással össze. A középütközők merev kapcsolókészülékének e különleges kiképzésével a kapcsolókészülék könnyű 25 összeszerelését és a sérült kapcsolófejek egyszerű kicserélhetőségét érjük el. A kap­csolófej eltávolítása után a rúgónak üzem közben való ellenőrzése is könnyen végez­y hető. Ha továbbá a középütközők merev 30 kapcsolókészülékének támasztórúgóját a csészés karmantyú alsó részével hozzuk összeköttetésbe, úgy a karmantyú felső ré­szének eltávolítása után a kapcsolófej ké­nyelmesen eltávolítható és kicserélhető, 35 míg a vonókészülék a csészés karmantyú alsó részében változatlanul megmarad a támaszrúgón való helyzetében."* " * Az 1., 2. és 3. ábrák efféle szerkezet egy foganatosítási példáját tüntetik fel és pedig az 40 1. ábra oldalnézetben, a 2. ábra vízszintes metszetben, a 3. ábra pedig a kapcsolófej és a vonó­lökőkészülék elválasztóvonalán át vett harántmetszetben. 45 Az (a) kapcsolófej és a vonó-lökő-készü­lék (b) rúgóháza a két rész érintkezési helyén karimával vannak ellátva, melyre az (e) csavarok útján a kétrészes (c) csé­szés karmantyú van feszítve. A csészés 50 karmantyú alsó fele az (f) támaszrúgón nyugszik. Mint látható, az (e) csavarok oldása után a (c) csészés karmantyú felső fele eltávolítható és az (a) kapcsolófej le­vehető. A vonó- és lökőrúgózás eközben 55 változatlanul megmarad a csészés kar­mantyú alsó felén elfoglalt helyzetében. A (b) rúgóház végein külső, ill. belső karimával ellátott egyszerű hengerből áll. Szabadalmi igények: 60 1. Merev kapcsolókészülék középütközők­höz, melynél az ütközőfej az ütközőszár­ban elhelyezett vonó-lökő-rúgózástól különválasztva van elrendezve, azzal jellemezve, hogy a kapcsolófej a vonó- 65 és lökőrúgózás tokjával csészés kar­mantyú útján van összekötve. 2. Az 1. igényben védett merev kapcsoló­készülék foganatosítási alakja, azzal jel­lemezve, hogy a megosztást a kapcsoló- 70 készülék rugózó támaszán foganatosít­juk és hogy a kapcsolókészülék a csé­szés karmantyú közvetítésével nyugszik a támaszrúgón. I rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents