97057. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az ms-aminoakridin nitroszármazékainak előállítására

Megjelent 1929. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97057. SZÁM. — IYh/1. OSZTÁLY. Eljárás az ms-aminoakridin nitroszármazékainak előállítására. I. G. Farbeniiidustrie A.-G. Frankfurt a/M. Pótszabadalom a 95878. számú törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1928. évi február hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi január hó 18-ika. A 95878. számú törzsszabadalmi be­jelentésben az ms-aminoakridin bázikus nitroszármazékainak előállítására szolgáló eljárást írtuk le, amely nitroszármazékok-5 nak nagy baktericid hatásuk miatt a ke­moterápiában nagy jelentőséget tulajdoní­tanak. Azt találtuk már most, hogy az ms-ami­noakridinnek ugyanolyan nagy mértékben 10 baktericid hatású bázikus nitroszármazé­kaihoz más eljárással is juthatunk. Egy nitro-9-klórakridint vagy egy nitro-9-akri­dilétert, vagyis olyan vegyületet, melyet már a 95878. számú törzsszabadalmi 15 bejelentésnél is kiindulási anyag gyanánt használtunk, aminosavakkal (ezeknek esz­terévei vagy nitriljével) cserebomlásba ho­zunk. Az ekkor, esetleg az elszappanosodás után keletkező nitroakridilaminosavakat a 20 szokásos módszerek segítségével, primér vagy szekundér aminókkal, amelyek azon­kívül legalább egy tercier, bázikus N-ato­mot tartalmaznak, bázikus amidokká ala­kítjuk át. Ezek a bázikus amidok ugyan-25 azon baktericid tulajdonságokat mutatják, mint a törzsszabadalomhan leírt vegyüle­tek. Példák: 1. 120 rész 2-etoxi-6-nitro-9-klór­akridint 360 rész fenollal összeömlesztünk, 30 32 rész finomra porított glikoholt hozzá­adunk és az ömlesztéket 3 órán át, erős kavarás közben, vízfürdőben felmelegítjük. Ezután acetonnal keverjük, a 2-etoxi-6-nitroakridil (9) glicin ezáltal leváló klór-35 hidrátját leszivatjuk és acetonnal meg­mossuk. A termék fölös mennyiségű hígí­tott nátronlúgban átlátszó piros színnel oldódik fel, de hígított szódaoldatban nem oldható. Jégecet és hígított sósav keveré­kéből átkristályosítható és ekkor 274—275®- 40' nál sötét színeződés és habzás közben ol­vad. Ecetsav a nátronlúgban való oldatá­tól a szabad savat vörössárga pelyhek alakjában csapja ki. 233 rész 140°-nál szárított klórhidrátot 45. 900 rész benzollal és 180 rész foszforpenta­kloriddal együtt kb. 20 óra hosszat golyós malomban őrölünk. Ezután, hozzáadván 25 rész jégecetet, további őrléssel a feles­leges foszforpentakloridot felbontjuk, a 50> 2-etoxi-6-nitroakridil (9)~glicilklorid klór­hidrátját leszívatjuk és benzollal kimos­suk. Sárgásvörös, laza por képződik, mely 217—21.S°-nál bomlás közben olvad. A sav­klorid klór hidráiból 120 részt igen erős ka- 55-várás és jeges vízzel való hűtés közben 1000 rész metilalkohol és 40 rész as-dietiletilén­diamin keverékébe viszünk be és a képző­dött sűrű, világosvörös kását kb. 1 óra hosszat tovább kavarjuk. Azután kavarás 60i közben 1500 rész víz és 80 rész koncentrált vizes ammóniák 70—80° meleg keverékébe öntjük be. Ekkor az új bázis, a 2-etoxi-6-nitroakridil (9) glicin-|3-dietilaminoetilamíd sárga alakban válik ki. Ezt leszívatjuk, 65 meleg, hígított sósavval felvesszük és az oldatot világosra szűrjük. Ammóniáknak közönséges hőmérsékleten való hozzáadá­sára a bázis vörös, kocsonyás massza alak­jában válik ki, mely azonban melegítés- 70 kor sárga alakba megy át. Acetonból vagy metilalkoholból átkristályosítható, ekkor 153°-nál sötét színeződéssel olvad és 2 mol kristályvizet tartalmaz. A bázisnak metil-

Next

/
Thumbnails
Contents